Vo štvrtok 21. júna Vás opäť pozývame na ďalšie stretnutie 25+...
tentokrát na dvor dominikánskeho kláštora - vstup bude cez Veritas.
Stretnutie 25+ začne niečo pred 18.30 hod. Bude sa niesť v duchu oddychu a stretnutia.
Niečo pogrilujeme, opečieme...príďte a kľudne aj niečo priniesť môžete 🙂 
 
Po 20.00 hod bude v dominikánskom kostole vystavená Najsvätejšia sviatosť
a bude tiež možné pristúpiť ku sviatosti zmierenia.

Na stretnutie sa tešia bratia dominikáni a organizačný tím 25+.