Milí priatelia, v rámci klubu 25+ Vás pozývame na biblický večer do dominikánskeho kultúrneho
centra Veritas. Prvé biblické stretnutie bude 4. októbra o 18.30 v kaviarni Veritas.
Večer ako už býva v dominikánskom kostole zvykom, bude vystavená Najsvätejšia sviatosť
a bude možné pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Tešíme sa na stretnutie...organizačný tím 25+