Bratia dominikáni v Žiline Vás žiadajú o podporu vo forme 2% daní, ktoré môžete odkázať v ich prospech. Tlačivo na uplatnenie dvoch percent daní si môžete stiahnuť tu.

Pán Boh zaplať.