Monthly Archives: august 2015

//august

xPrvé sľuby brata Joachima

Na sviatok svätého Augustína zložil brat Joachim po ročnom noviciáte svoje prvé rehoľné sľuby. V našej provincii skladajú novici svoje prvé sľuby na sviatok svätého Augustína, ktorý pripadá na 28. augusta. Aj brat Joachim M. Harazin OP po zavŕšení svojho noviciátu zložil v tento deň na obdobie jedného roka rehoľnú profesiu do rúk provinciála slovenskej provincie [...]

28. augusta 2015|

Brat Gabriel píše o dominikánskom nositeľovi Nobelovej ceny za mier a o utečencoch

Viac na: http://postoy.sk/content/utecenci-nobelova-cena-za-mier

27. augusta 2015|

xŠtúdijný týždeň v Olomouci

Počas týždňa 16. 8. - 22.8. navštívili slovenskí bratia študenti so svojim magistrom bratov v Olomouci, kde spoločne absolvovali štúdijný týždeň. Témou štúdijného týždňa bolo Využitie kánonického práva v spovednej praxy. Prednášky viedol doc. Damián Němec OP, ktorý prednáša kánonické právo na Univerzite Palackého v Olomouci a spolupracuje aj s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity. Prednášky [...]

23. augusta 2015|

xDominikánky a dominikáni medzi mladými na P15

V Poprade sa 31. júla - 2. augusta 2015 uskutočnilo Národné stretnutie mládeže P15, na ktorom nesmeli chýbať ani dominikánky a dominikáni. So svojou skúsenosťou zo stretnutia sa podelila jedna študentka z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach:  „Uvádzací ceremoniál nás preniesol do roku 1984, kedy teraz sv. Ján Pavol II. mladým daroval kríž . Svätý Otec chcel, aby sa [...]

16. augusta 2015|

Kultúra života a pseudokultúra smrti v životnom prostredí

Prednáška brata Dominika na aktuálnu tému. Záznam prednášky si môžete pozrieť tu: http://www.tvlux.sk/archiv/play/8092

13. augusta 2015|

Nová kniha z príležitosti udelenia titulu Sacrae Theologiae Magister

Dvom nemeckým dominikánom Tiemovi Petersovi a Walterovi Sennerovi bol 28. januára 2014 v Kolíne nad Rýnom udelený titul Sacrae Theologiae Magister (Magister posvätnej teológie). Toto najvyššie akademické vyznamenanie v rámci dominikánskej rehole sa udeľuje bratom, ktorí sa svojou plodnou akademickou činnosťou zvlášť zaslúžili o rozvoj duchovných vied v prospech rehole, cirkvi i spoločnosti. V auguste 2015 vo [...]

12. augusta 2015|

xSpomienka na brata Bernarda Sokola

Po 60 rokoch krátky a nenápadný život brata Bernarda žiari ako jasná hviezda a v Roku zasväteného života je povzbudením žiť rehoľný život úprimne, obetavo a verne. V nedeľu 9. augusta 2015 sme si pripomenuli 60. výročie úmrtia dominikána br. Bernarda Štefana Sokola OP, rodáka z Opatovej nad Váhom, ktorá je dnes časťou mesta Trenčín. V miestnom farskom Kostole sv. Stanislava sa [...]

12. augusta 2015|
// Omit closing PHP tag to avoid "Headers already sent" issues.