Monthly Archives: december 2017

//december

Homília brata Česlava na slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Dnes slávime slávnosť Panny Márie Bohorodičky, ktorou Cirkev otvára Nový rok. Starobylá dogma, ktorú ...

30. decembra 2017|

Vianočný príhovor brata Šebastiána

Nedávno sa mi dostala do rúk rozprávka od českého spisovateľa Josefa Čapka: O Vianociach, ktoré nechceli byť. Autor v nej rozpráva príbeh o ľuďoch, ktorí z nejasných dôvodov boli na seba počas celého roka zlí. Závideli si, nenávideli sa a vzájomne si nepriali nič dobré. Podobne aj ich deti – neposlúchali, hádali sa i bili a nechcelo sa im vôbec nič učiť. [...]

28. decembra 2017|

Homília brata Šimona na slávnosť Narodenia Pána

Čo je dôležité k tomu, aby v atmosfére Vianoc bolo prítomné sacrum? Večný, nikým ...

24. decembra 2017|

Homília brata Samuela na 3. Adventnú nedeľu

My, mladší zo súrodencov to poznáme veľmi dobre: „si ako tvoj brat“ – v tom lepšom prípade; niekedy: „tvoj brat ...

14. decembra 2017|

Roráty – som pripravený na príchod Pána?

Názov rorátnych sv. omší je odvodený z úvodného spevu v knihe proroka Izaiáša: „Rorate caeli ...

10. decembra 2017|

Homília brata Šimona na 2. Adventnú nedeľu

Svätý Ján Krstiteľ aj nás pozýva, aby sme vyšli na „púšť“. Tam sa môžeme presvedčiť ...

9. decembra 2017|

Veľké stretnutie sa s Pánom

Celý náš kresťanský život môžeme vnímať ako jeden veľký Advent; ako jedno veľké očakávanie stretnutia s naším Pánom.

6. decembra 2017|

Homília brata Humberta na slávnosť Nepoškrneného Počatia Panny Márie

Anjel Gabriel pozdravil Máriu: "Zdravas', milostiplná!" (Lukáš 1:28) V tom čase bolo zvykom po pozdravení niekoho "Zdravas'" dať titul, takže "milostiplná" je vlastne ...

4. decembra 2017|

65 rokov od odsúdenia na doživotie

22. novembra 2017 si Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) spolu s dominikánskou rodinou na Slovensku pripomenula 65. výročie odsúdenia dnes už takmer 103-ročného P. Akvinasa […]

3. decembra 2017|

Rorátne sv. omše v dominikánskom kostole

Bratia dominikáni z Košíc Vás pozývajú v dňoch 4. a 5. a tiež 11. a 12. decembra, vždy o 6:30 h...

3. decembra 2017|
// Omit closing PHP tag to avoid "Headers already sent" issues.