Vo štvrtok 15.3. bratia dominikáni srdečne pozývajú slobodných nad 25 rokov 

na stretnutie do dominikánskeho kultúrneho centra Veritas (Dominikánske námeste č. 8.) 

Stretnutie 25+ sa začne o 18.30 hod prednáškou o pašiovom rozprávaní evanjelistu Jána.

 Súčasťou programu bude diskusia, posedenie v kaviarni Veritas 

a po 20.00 hod adorácia v dominikánskom kostole.

Na stretnutie sa tešia bratia dominikáni a organizačný tím 25+.