Brat Reginald sa zúčastnil ekumenickej bohoslužby, ktorá od r. 2010 v nedeľu ráno uzatvára program trenčianskej Pohody. Hlavnou témou bohoslužby bolo stať sa blížnym svojmu cudzincovi ako rozvinutie podobenstva o milosrdnom Samaritánovi: Vidieť tých, ktorých nevidíme, prijať tých, ktorých neprijímame, pomôcť tým, ktorí si sami pomôcť nevedia a sú odkázaní na našu empatiu.

Zostrih bohoslužby si môžete pozrieť tu:

https://player.vimeo.com/video/225241229