Vitajte na našej webovej stránke. Dovoľte, aby sme sa krátko predstavili. Komunita bratov v Dunajskej Lužnej je pomerne mladá a počtom sa radí skôr k menším v Slovenskej provincii. Ale aj napriek tomu sa snaží prinášať veriacim, ale aj postmodernej spoločnosti či už cez homílie, prednášky, kultúrne podujatia, ale najmä osobné stretnutia zdravé kresťanské hodnoty v duchu osvedčenej tradície našej rehole „Contemplata aliis tradere“, ale aj výzvy k „Novej evanjelizácii“ podľa sv. Jána Pavla II.

Apoštolát bratov sa okrem farskej pastorácie zameriava aj na edukačnú prácu medzi deťmi a mládežou. Aktívne spolupracujú s katechétmi a vyučujú na školách. Spravujú obnovené Pastoračné centrum „Klub Ostrov“ pre rodiny, deti a mládež. Bratia tiež napomohli zriadiť Cirkevnú materskú škôlku Madony Žitného ostrova, ktorá vznikla v spolupráci s Kongregačnými sestrami dominikánkami bl. Imeldy na Slovensku. Špecializovaný personál pedagógov vytvára pre deti optimálne zázemie.

V spolupráci s Dominikánskym mariánskym centrom sa traja bratia intenzívne venujú Ružencovému apoštolátu, ale aj redakčnej činnosti pre mesačník Ruženec, ktorého šéfredaktor je tiež členom našej komunity.

Ako rehoľní asistenti sa bratia venujú aj starostlivosti a formácii Laických bratstiev sv. Dominika v Bratislave, Skalici a Trnave. Príležitostne doprevádzajú pútnikov a chodia kázať v rámci ľudových misií a exercícií po celom Slovensku.

Adresa:
Dominikánsky konvent Krista Kráľa
Jánošíkovská 34
900 42 Dunajská Lužná

Telefón:
+421 2 459 80 131

Web:
www.dunajskaluzna.fara.sk

Prior:
fr. Bohuslav Tomáš Jančiar OP

Administrátor farnosti:
fr. Stanislav Peter Vavrek OP

Farský kostol Dunajská Lužná

Sväté omše:

Pondelok–Sobota   18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Štvrtok   06:30, 18:00

Nedeľa a sviatok   07:30, 09:00, 10:30
Sviatok (pracovný deň)   07:30, 18:00

Prvá sobota v mesiaci   07:30

 

Sviatosť zmierenia – Spoveď:

Pondelok–Sobota                   17:30–17:55Prvý štvrtok                           17:00–17:55Prvý piatok                             16:00–17:55

 

Adorácia Sviatosti Oltárnej:

Prvý štvrtok v mesiaci            17:00–17:55 (tichá)

Nedeľa                                   18:30–19:30 (moderovaná)

 

Posvätný ruženec:

Pondelok–Sobota                   17:15

Prvá sobota v mesiaci             07:00 (Fatimská pobožnosť)

Prvá nedeľa v mesiaci            14:30 (Stretnutie RB)

 

Litánie a Korunka milosrdenstva:

Nedeľa                                   14:30–15:00

 

Pobožnosť Krížovej cesty:

(len v Pôstnom období)

Piatok                                     17:15

Nedeľa                                   14:30

Filiálka Miloslavov – Alžbetin Dvor

Sv. omše:
– v utorok, ak v týždni nie je sviatok, o 18:00 hod.
– v nedeľu a vo sviatky (deň prac. pokoja) o 10:30 hod.
– vo sviatok v pracovný deň o 18:00 hod.
– v prvé piatky o 18:00 hod.

Sv. spoveď:
na požiadanie pred sv. omšou.

Filiálka Rovinka

Sv. omše:
– v piatok o 18:00 hod.
– v nedeľu a vo sviatky (deň prac. pokoja) o 9:00 a 18:00 hod.
– vo sviatok v pracovný deň o 18:00 hod.
– v prvé piatky o 18:00 hod.

Sv. spoveď:
na požiadanie pred sv. omšou.

Filiálka Kalinkovo

Sv. omše:
– v stredu, ak v týždni nie je sviatok o 18:00 hod.
– v nedeľu a vo sviatky (deň prac. pokoja) o 9:00 hod.,
– každý druhý týždeň v mesiaci aj o 11:00 hod. v maďarskom jazyku
– vo sviatok v pracovný deň o 18:00 hod.
– v prvé piatky o 18:00 hod.

Sv. spoveď:
na požiadanie pred sv. omšou.