Vitajte na našej webovej stránke. Dovoľte, aby sme sa krátko predstavili. Komunita bratov v Dunajskej Lužnej je pomerne mladá a počtom sa radí skôr k menším v Slovenskej provincii. Ale aj napriek tomu sa snaží prinášať veriacim, ale aj postmodernej spoločnosti či už cez homílie, prednášky, kultúrne podujatia, ale najmä osobné stretnutia zdravé kresťanské hodnoty v duchu osvedčenej tradície našej rehole „Contemplata aliis tradere“.

Apoštolát bratov sa okrem farskej pastorácie zameriava aj na edukačnú prácu medzi deťmi a mládežou. Aktívne spolupracujú s katechétmi a vyučujú náboženskú výchovu na Základných školách. Spravujú obnovené Pastoračné centrum „Klub Ostrov“ pre rodiny, deti a mládež. Bratia tiež napomohli zriadiť Cirkevnú materskú škôlku Madony Žitného ostrova, ktorá vznikla v spolupráci s Kongregačnými sestrami dominikánkami bl. Imeldy na Slovensku. Špecializovaný personál pedagógov vytvára pre 45 detí optimálne zázemie.

V spolupráci s Dominikánskym mariánskym centrom sa traja bratia intenzívne venujú Ružencovému apoštolátu, ale aj redakčnej činnosti pre mesačník Ruženec, ktorého šéfredaktor je tiež členom našej komunity.

Ako rehoľní asistenti sa bratia venujú aj starostlivosti a formácii Laických bratstiev sv. Dominika v Bratislave, Skalici a Trnave. Príležitostne doprevádzajú pútnikov a chodia kázať v rámci ľudových misií a exercícií po celom Slovensku.

Adresa:
Dominikánsky konvent Krista Kráľa
Jánošíkovská 34
900 42 Dunajská Lužná

Telefón:
+421 2 459 80 131

Web:
www.dunajskaluzna.fara.sk

Prior:
fr. Bohuslav Tomáš Jančiar OP

Administrátor farnosti:
fr. Stanislav Peter Vavrek OP