Fr. Bohuslav Tomáš Jančiar OP
sac., Ing. (electr.), Mgr. (theol.) prior konventu (ab 19.10.2015 – 1um mandatum), socius provinciála, člen provinčnej rady.

dunajskaluzna@dominikani.sk

0907 595 052

Fr. Hilár Jozef Štefurik OP
sac., bibliothecæ præfectus, kaplán farnosti Dunajská Lužná, asistent LBSD v Dunajskej Lužnej.

hilar.op@centrum.sk

0904 369 989

Fr. Stanislav Peter Vavrek OP
sac., Mgr. (theol.) administrátor farnosti Dunajská Lužná, zodpovedný za kontakt so záujemcami o vstup do rehole, člen obecnej komisie pre školstvo v Dunajskej Lužnej.

farnostdl@dominikani.sk

0908 685 310

Fr. Bruno Branislav Donoval OP
sac., Mgr. (theol.) supprior, liturg konventu a člen liturgickej komisie, kaplán farnosti Dunajská Lužná, asistent LBSD v Trnave, katechéta CMŠ Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej, ľudový misionár a exercitátor, spolupracovník DMC pre ružencový apoštolát.

branislav.donoval@gmail.com

0904 738 477

Fr. Charbel Peter Hric OP
sac., Mgr. (theol.) lektor konventu (od 16.11.2016), kaplán farnosti Dunajská Lužná, asistent LBSD v Bratislave III. a LBSD v Skalici.

charbel.hric@gmail.com

0904 738 062

Fr. Matej Juraj Šulik OP
sac., Mgr. (theol.) syndik konventu (ab 12.11.2015 – 1um mandatum), mercator domus et receptor hospitum, kaplán farnosti Dunajská Lužná, člen provinčnej ekonomickej rady.

georgeop@gmail.com

0904 738 475

Fr. František Štefan Pistrák OP
– extra conventum (Ilanz, Švajčiarsko)

stefpaus@yahoo.com

0041 81 926 95 94

Fr. Egýd Peter Tavel OP
– extra conventum (Retz, Rakúsko)

peter.tavel@gmail.com

00420 777 443 143

Fr. Svorad Ján Duda OP
– extra conventum (Kyjev, Ukrajina)

svorad.op@ukr.net

0038 050 286 37 57