Fr. Bohuslav Tomáš Jančiar OP
sac., Ing. (electr.), Mgr. (theol.) prior konventu (ab 19.10.2015 – 1um mandatum)

dunajskaluzna@dominikani.sk

0907 595 052

Fr. Hilár Jozef Štefurik OP
sac., bibliothecæ præfectus, kaplán farnosti Dunajská Lužná, asistent LBSD v Dunajskej Lužnej.

hilar.op@centrum.sk

0904 369 989

Fr. Stanislav Peter Vavrek OP
sac., Mgr. (theol.) administrátor farnosti Dunajská Lužná, zodpovedný za kontakt so záujemcami o vstup do rehole, člen obecnej komisie pre školstvo v Dunajskej Lužnej.

farnostdl@dominikani.sk

0908 685 310

Fr. Bruno Branislav Donoval OP
sac., Mgr. (theol.) supprior, liturg konventu a člen liturgickej komisie, kaplán farnosti Dunajská Lužná, asistent LBSD v Trnave, katechéta CMŠ Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej, ľudový misionár a exercitátor, spolupracovník DMC pre ružencový apoštolát.

branislav.donoval@gmail.com

0904 738 477

Fr. Pavol Karol Kytka OP
sac., Mgr. (theol.), kaplán farnosti Dunajská Lužná.

pkytka@azet.sk

0904 738 777

Fr. František Štefan Pistrák OP
– extra conventum (Ilanz, Švajčiarsko)

stefpaus@yahoo.com

0041 81 926 95 94

Fr. Egýd Peter Tavel OP
– extra conventum (Retz, Rakúsko)

peter.tavel@gmail.com

00420 777 443 143

Fr. Svorad Ján Duda OP
– extra conventum (Kyjev, Ukrajina)

svorad.op@ukr.net

0038 050 286 37 57