Kňazi:

Fr. Česlav Peter Šajda OP
– prior

Fr. Chryzostom František Kryštof OP
– supprior konventu, liturg konventu, správca farnosti

Fr. Jakub Vladimír Miščo OP
– kaplán farnosti

Fr. Pavol Karol Kytka OP
– syndik konventu, kaplán farnosti so zameraním na pastoráciu vysokoškolských študentov

Fr. Ján Branislav Mickovič OP
– lektor konventu, knihovník konventu, výpomocný duchovný vo farnosti

Fr. Andrej Peter Vysokai OP
– sacrista major, kaplán farnosti