Sv. omše a spovedanie:

Pondelok 6,30 12,15  17,30
Utorok 6,30 12,15  17,30
Streda 6,30 12,15  17,30
Štvrtok 6,30 12,15 17,30
Piatok 6,30 12,15  17,30
Sobota 6,30 12,15  17,30
Nedeľa 7,00 9,00 11,00 17,30

Prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja — tak ako v nedeľu.

Prikázaný sviatok v pracovný deň – tak ako v týždni.

Spovedanie

Pondelok – sobota: 11.30–13.00 hod. a 17.00–18.00 hod.
Štvrtok: 20.00-21.00 hod.

Krsty a sobáše

S povolením miestneho farského úradu vysluhujeme v našom kostole sviatosti krstu a manželstva. V prípade záujmu kontaktujte:

fr. Charbel, 0904 738062

fr. Antonín, 0904 738 607

fr. Kristián, 0904 908 584

email: rektorop@gmail.com

Poklona Sviatosti oltárnej

Utorok: 12.45-13.15 hod.
Štvrtok: 12.45–15.00 hod.
Štvrtok: 20.00-21.00 hod.

Vešpery

Pondelok – piatok: 18.00–18.15 hod.

Posvätný ruženec

Pondelok – sobota: 11.35–12.05 hod. a 16.55–17.25 hod.
Nedeľa: 16.55–17.25 hod.

Pobožnosť Krížovej cesty

Piatok: 16.45 hod. (len v pôstnom období)

Stretnutie ružencového bratstva

Prvá nedeľa v mesiaci o 9.00 hod. (sv. omša) a po nej stretnutie v kostole