1. PÔSTNA NEDEĽA

 LITURGICKÝ KALENDÁR:

Streda   21.2.  Jarný kántrový deň – formulár sv.o. – Za dar lásky

Štvrtok 22.2.  Katedra sv.Petra, apoštola – sviatok

Piatok  23.2.  Sv.Polykarpa, biskupa a mučeníka – spomienka, Zároveň je to: Deň modlitieb a pôstu za pokoj vo svete – vyhlásený sv.Otcom Františkom. 

Nedeľa     25.2.  2.Pôstna nedeľa

ĎALŠIE OZNAMY

Teologická fakulta v Košiciach Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému: Pastorácia rodín a jej výzvy v 21. storočí. Uskutoční sa 19.2. o 10.00 v aule Teologickej fakulty. Hosťom konferencie bude J.Em.Péter kardinál Erdó.

Pozývame Vás na sv.omšu Za život, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 22.2. v kostole Božského Srdca Ježišovho o 16.30. Sv.omša bude spojená s adoráciou za obete umelého oplodnenia.

Dnes na 1.pôstnu nedeľu sa koná pravidelná zbierka na charitu. Úprimné Pán Boh zaplať za vašu lásku a štedrosť.

Počas pôstneho obdobia vás srdečne pozívame každú stredu o 17.00, před večernou sv.omšou na kajúcu pobožnosť modlitieb a zamyslení sv. Kataríny de Ricci a každý piatok o 16.45 na Krížovú cestu.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ:

19.02.2018 pon 6:30 +Dušan
19.02.2018 pon 12:15 ZBP pre Máriu a Alžbetu
19.02.2018 pon 17:30 ZBP pre rod Hudákovú
20.02.2018 uto 6:30 +Ján, Anna a Janka
20.02.2018 uto 12:15 za +Helena a Ignác
20.02.2018 uto 17:30 +Mikuláš
21.02.2018 str 6:30 za ZBP pre Branislava s rodinou
21.02.2018 str 12:15 za +Stanislava a Peter
21.02.2018 str 17:30 +Viliam, Apolónia a Emília
22.02.2018 štv 6:30 za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
22.02.2018 štv 12:15 za +Andrej a Johana
22.02.2018 štv 17:30 +Margita a Marie
23.02.2018 pia 6:30 za + Ján, Johana a Ján
23.02.2018 pia 12:15 za +Jozef a František
23.02.2018 pia 17:30 ZBP pre Annu
24.02.2018 sob 6:30 za ZBP a dar viery pre Mateja a Máriu
24.02.2018 sob 12:15 ZBP pre Zuzanu s rodinou
24.02.2018 sob 17:30 ZBP pre Pavla a Annu
25.02.2018 ned 7:00 +Magdaléna, Anton, Irma a Ján
25.02.2018 ned 9:00 +Daniela
25.02.2018 ned 11:00 + Zuzana a Juraj
25.02.2018 ned 17:30 ZBP pre Annu a Jána