26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pondelok

1. októbra

sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Utorok

2. októbra

Svätých anjelov strážcov, spomienka

Štvrtok

4. októbra

sv. Františka Assiského, diakona, sviatok OP

Piatok

5. októbra

sv. Faustíny Kowalskej, panny, spomienka

Sobota

6. októbra

Panny Márie v sobotu

Nedeľa

7. októbra

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 ĎALŠIE OZNAMY

Vincentínska rodina organizuje zbierku Boj proti hladu na zmiernenie biedy v krajinách, kde jej členovia slúžia chudobným. Túto nedeľu 30. septembra po sv. omšiach ich môžete podporiť kúpou medovníkového srdiečka, ktoré vám budú ponúkať. Za vašu štedrosť vám už vopred ďakujú.

Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca. Počas celého mesiaca sa budeme spolu s našimi bratmi modliť pred každou večernou sv. omšou rozjímaný ruženec. Preto bude modlitba ruženca začínať o 16:45 hod.

Trocha s predstihom si vás dovoľujeme pozvať na Ružencovú slávnosť, ktorú budeme sláviť v našom kostole počas víkendu 13. a 14. októbra. Slávnosti bude predchádzať duchovná obnova, ktorá začne v pondelok 8. októbra pri večernej sv. omši modlitbou za misie. Každý večer obnovy bude venovaný spoločenstvám, ktoré budú prichádzať do nášho kostola. Celý program je na plagáte na výveske kostola. 

Budúci piatok 5. októbra je prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme podľa obvyklého poriadku.

Na budúcu nedeľu 7. októbra sa bude konať po sv. omši o 9:00 hod. stretnutie ružencového bratstva. Taktiež na budúcu nedeľu po večernej sv. omši bude stretnutie ctiteľov dieťaťa Ježiša. Na večernú sv. omšu a následnú krátku pobožnosť pri Pražskom jezuliatku pozývame zvlášť deti.

Ponúkame Vám nástenný kalendár na rok 2019 s maľbami dominikána Fra Angelica ako aj stolový kalendár na rok 2019 s fotografiami zo života Ružencových bratstiev na Slovensku. Oba kalendáre si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola. Príspevok je 2 Eurá za jeden kus.

Pri zbierke na rádio Lumen sa v našom kostole vyzberalo 225,83,- eur. Za vašu podporu vám vyslovujeme úprimné, Pán Boh zaplať!

ÚMYSLY SV. OMŠÍ:

01.10.2018 pon 6:30 za +František a Anna
01.10.2018 pon 12:15 za +Štefan
01.10.2018 pon 17:30 za +Pavol
02.10.2018 uto 6:30 za ZBP pre Mariku, Stana, Andreju a Moniku
02.10.2018 uto 12:15 za ZBP pre Irenu
02.10.2018 uto 17:30 za +Mária
03.10.2018 str 6:30 za +Zuzana
03.10.2018 str 12:15 za +Štefan
03.10.2018 str 17:30 poďakovanie za 20 rokov spoločného života Petra a Zuzany
04.10.2018 štv 6:30 Za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
04.10.2018 štv 12:15 na poďakovanie za 84. rokov Márie
04.10.2018 štv 17:30 za +Alžbeta a Karol
05.10.2018 pia 6:30 za ZBP a dary DS pre brata Petra
05.10.2018 pia 12:15 za +Michal, Irena, Ján a Mária
05.10.2018 pia 17:30 za ZBP a dary DS pre Gabrielu s rodinou
06.10.2018 sob 6:30 za ZBP a ochrana od zlého pre Martina, Matúša a Martinu
06.10.2018 sob 12:15 za +Miroslav
06.10.2018 sob 17:30 za ZBP pre Máriu
07.10.2018 ned 7:00 za +Emil
07.10.2018 ned 9:00 za živých členov ruž. Bratstva             a                                za + členov ruž. Bratstva
07.10.2018 ned 11:00 za +Ján a Anna
07.10.2018 ned 17:30 Za ctiteľov dieťaťa Ježiš