6.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok

18. februára

bl. Jána (Angelika) z Fiesole, kňaza, spomienka OP

Piatok

22. februára

KATEDRA SV. PETRA, sviatok

Sobota

23. februára

sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka

Nedeľa

24. februára

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 ĎALŠIE OZNAMY

Pozývame Vás na cyklus mesačných prednášok dominikána Petra Fottu s názvom Orientácia kresťana v turbulenciách spoločenského života. Cyklus pokračuje v utorok 19. februára o 18:30 hod. vo Veritase prednáškou na tému: “Rozsah politických práv a slobôd.”

V stredu 20. februára budeme pri sv. omšiach v našom kostole prosiť za upevnenie našich rodín. Pozývame k spoločnej modlitbe.

Vo štvrtok o 18:30 hod. vás pozývame na ďalšie stretnutie Klubu 25+ do Veritasu. Témou večera bude VIII. božie prikázanie. Zaujímavou formou sa pozrieme na témy ako klamstvo, ohováranie, osočovanie a to ako sa voči nim brániť.

Od poludnia 21. februára do polnoci 22. februára môžeme v katedrále sv. Alžbety za zvyčajných podmienok počas sviatku Katedry sv. Petra získať úplné odpustky. 

V sobotu 23. februára vás opäť v rámci Klubu 25+ pozývame na fašiangový večer do Veritasu spojený s tancom, hudbou a kvízom. Začiatok večera je o 18:30 hod. Vstupné je 4,- eurá.

Na záver oznamov vás chceme poprosiť o podporu pre aktivity, spojené s činnosťou nášho kláštora a kostola, formou poukázania 2 percent dane. Formuláre nájdete v kostole pri novinách. Ďakujeme.

 ÚMYSLY SV. OMŠÍ

18.2.2019 pon 6:30 za +Júlia a Imrich
18.2.2019 pon 12:15 za +Andrej a Margita
18.2.2019 pon 17:30 za +Michal a Alžbeta
19.2.2019 uto 6:30 za +Ján
19.2.2019 uto 12:15 za +Andrej a Jozef
19.2.2019 uto 17:30 za ZBP a obrátenie pre kňazov ktorí opustili svoje povolanie
20.2.2019 str 6:30 za ZBP a uzdravenie pre Petru
20.2.2019 str 12:15 za +Michal a Štefan
20.2.2019 str 17:30 za +Ladislav
21.2.2019 štv 6:30 za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
21.2.2019 štv 12:15 za +Andrej a Johana
21.2.2019 štv 17:30 za +Marek
22.2.2019 pia 6:30 za ZBP pre Máriu s rodinou
22.2.2019 pia 12:15 za +Ján, Anna, Imrich, Helena a Katka
22.2.2019 pia 17:30 za +Václav, Alžbeta, Dorota a Gizela
23.2.2019 sob 6:30 za ZBP a milosť zmierenia a  obrátenia pre Danielu s rodinou
23.2.2019 sob 12:15 za ZBP pre Zuzanu
23.2.2019 sob 17:30 za +Alžbeta, Ladislav a Vladimír
24.2.2019 ned 7:00 za +Ján a Mária
24.2.2019 ned 9:00 za ZBP pre Jolanu, Teréziu a Michala
24.2.2019 ned 11:00 za ZBP pre Dominika s rodinou
24.2.2019 ned 17:30 ZBP pre Lavislava a Margitu s rodinou