2. ADVENTNÁ  NEDEĽA

 LITURGICKÝ KALENDÁR:

Streda

12. decembra

Panny Márie Guadalupskej, ľubovolná spomienka

Štvrtok

13. decembra

sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

Piatok

14. decembra

sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa

16. decembra

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

 ĎALŠIE OZNAMY

Minulú nedeľu sa pri zbierke na charitu vyzberalo v našom kostole 509,45,- eur. Za vašu podporu dielam charity vám vyslovujeme úprimné, Pán Boh zaplať!

Budúci týždeň budú rorátne sv. omše pokračovať v utorok a stredu. Podujatie začína rannými chválami o 6:00, pokračuje sv. omšou o 6:30, po ktorej vás pozývame na malé agapé do Veritasu.

V piatok 14. decembra sa bude pri sv. omši o 14:45 v uršulínskom kostole vysluhovať sviatosť pomazania chorých.

Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni. Sv. omše s formulárom Za zachovanie mieru a spravodlivosti  budú v našom kostole v sobotu 15. decembra.

Na budúcu nedeľu 16. decembra bude pri všetkých sv. omšiach zbierka na dominikánske formačné domy na Slovensku. 

Pokiaľ chcete finančne podporiť vianočnú výzdobu v našom kostole, môžete tak urobiť vložením svojho príspevku do označenej pokladničky pod chórom. Ďakujeme.

 V Alžbetinom liste v strede kostola pro časopisoch sú okrem iného uvedené časy spovedania pred vianočnými sviatkami v košických kostoloch. 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ:

10.12.2018 pon 6:30 za +Jozef a Miroslav
10.12.2018 pon 12:15 za +Štefan
10.12.2018 pon 17:30 za milosti a posilu Božiu pre prenasledovaných katolíkov
11.12.2018 uto 6:30 za +Štefan
11.12.2018 uto 12:15 za +Ľuboš, Robert, Žofia, Jakub a Žofia
11.12.2018 uto 17:30 za rekatolizáciu Európy
12.12.2018 str 6:30 za +Maroš
12.12.2018 str 12:15 za +Elena a Imrich
12.12.2018 str 17:30 za dar katolíckej viery pre moslimov v Európe
13.12.2018 štv 6:30 za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
13.12.2018 štv 12:15 Za ZBP a dar viery pre Dominka a Luciu
13.12.2018 štv 17:30 za milosrdenstvo Božie pre +Albínu
14.12.2018 pia 6:30 za +Štefan
14.12.2018 pia 12:15 za +Johana a Andrej
14.12.2018 pia 17:30 za +Ondrej
15.12.2018 sob 6:30 za +Štefan
15.12.2018 sob 12:15 za +Štefan a Jolana
15.12.2018 sob 17:30 za ZBP pre rodiny Matúša a Márie
16.12.2018 ned 7:00 za +Miroslav
16.12.2018 ned 9:00 za ZBP pre Vladímira s rodinou
16.12.2018 ned 11:00 na úmysel darcu
16.12.2018 ned 17:30 za +Andrej a Mária