14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pondelok

  9. júla

Sv. Jána Kolínskeho, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka OP

Streda

11. júla

sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Sobota

14. júla

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

15. júla

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 ĎALŠIE OZNAMY

Minulú nedeľu sa pri zbierke na Dobročinné diela Sv. Otca vyzberalo v našom kostole 411 eur. Za vašu podporu vám vyslovujeme úprimné, Pán Boh zaplať!

Pátri karmelitáni z Lorinčíka pozývajú na novénu pred sviatkom Škapuliarskej Panny Márie. Plagát s programom púte je na výveske.

Srdečne pozývame k návšteve kaviarne v DKC Veritas. Od pondelka do piatka v čase 8:00 – 16:00 a v sobotu od 7:00 – 12:00 hod. možete využiť možnosť posedenia v kaviarni, prípadne si objednať z produktov, ktoré zabezpečujeme od rôznych kláštorných producentov. 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ:

09.07.2018 pon 6:30 za +Jozef
09.07.2018 pon 12:15 za ZBP a milosť obrátenia pre Petra
09.07.2018 pon 17:30 za ZBP a milosť obrátenia pre Mareka
10.07.2018 uto 6:30 za +Mária a Jozef
10.07.2018 uto 12:15 za +Štefan, Magdaléna, Ondrej a Anna
10.07.2018 uto 17:30 za ZBP a milosť obrátenia pre Martinu
11.07.2018 str 6:30 za +Mária a Jozef
11.07.2018 str 12:15 za +František, Mária, Michal a Anna
11.07.2018 str 17:30 za +Šimon
12.07.2018 štv 6:30 za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
12.07.2018 štv 12:15 za ZBP pre Janu a Stanislava
12.07.2018 štv 17:30 za ZBP a obrátenie pre Milana
13.07.2018 pia 6:30 za ZBP pre Angeliku s rodinou
13.07.2018 pia 12:15 za +Anton, Mária a Michal
13.07.2018 pia 17:30 za ZBP a milosť obrátenia pre Matúša
14.07.2018 sob 6:30 za +Jozef, Ján, Mária a Ján
14.07.2018 sob 12:15 za +Imricha
14.07.2018 sob 17:30 za ZBP a dary DS pre pátra Petra
15.07.2018 ned 7:00 ZBP pre rod Beňovú, Annu a Petra Jamborových, Martu Janišovú s deťmi a rodinu Štasnú
15.07.2018 ned 9:00 za +Miloslav a Margita
15.07.2018 ned 11:00 za +Rozália, Katarína a Anton
15.07.2018 ned 17:30 za ZBP pre Evu