5. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁ5

Utorok

21. mája

bl. Hyacinta Cormiera, kňaza, ľub. spomienka OP

Piatok

24. mája

Prenesenie pozostatkov sv. otca Dominika, spomienka OP

Nedeľa

26. mája

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ĎALŠIE OZNAMY

Minulú nedeľu sa pri zbierke na podporu nových dominikánskych povolaní vyzberalo 459,- eur. Za podporu dominikánskych povolaní vám vyslovujeme úprimné, Pán Boh zaplať! 

V utorok 21. mája Vás o 18:30 hod. pozývame do Veritasu na ďalšiu prednášku z cyklu prednášok nášho brata Petra Fottu. Témou bude Patriotizmus a vlastenectvo.

Na budúcu nedeľu 26. mája sa bude konať v Košiciach Deň rodiny. Program začína o 15:00 hod. sv. omšou s požehnaním jubilujúcich manželov, ktorí slávia 25. výročie manželstva. O celom podujatí nájdete informáciu v aktuálnom čísle Alžbetinho listu.

Taktiež na budúcu nedeľu bude v katedrále sv. Alžbety prebiehať duchovná obnova pod vedením karmelitánov, počas ktorej bude možné si uctiť relikvie sv. manželov Martinovcov (Marténovcov), rodičov sv. Terézie z Lisieux.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

20.5.2019 pon 6:30 za +Mária, Štefan a Ján
20.5.2019 pon 12:15 za ZBP pre Danu
20.5.2019 pon 17:30 za ZBP pre Matúša a Máriu s rodinami
21.5.2019 uto 6:30 za ZBP pre Dušana
21.5.2019 uto 12:15 za ZBP pre Helenu s rodinou
21.5.2019 uto 17:30 za zdravie pre Máriu, Jozefa a Juraja
22.5.2019 str 6:30 za ZBP pre Ladislava s rodinou
22.5.2019 str 12:15 za +Júlia, Andrej a Vojtech
22.5.2019 str 17:30 za ZBP pre Máriu a Mariana
23.5.2019 štv 6:30 za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
23.5.2019 štv 12:15 za +Františka, Ján a Štefan
23.5.2019 štv 17:30 za duše v očistci
24.5.2019 pia 6:30 za ZBP pre Milku, Ľubomíra, Ondreja a Ľubomíra
24.5.2019 pia 12:15 za ZBP pre Máriu, Stanislava, Andreju a Moniku, Máriu
24.5.2019 pia 17:30 za svätosť života pre kňazov v Košiciach
25.5.2019 sob 6:30 za ZBP pre Michala a Helenu
25.5.2019 sob 12:15 za ZBP pre Alenu, Tomáša a Tomáška
25.5.2019 sob 17:30 za +Daniela
26.5.2019 ned 7:00 za +Jakub
26.5.2019 ned 9:00 za +Štefan a Magdaléna
26.5.2019 ned 11:00 za ZBP pre Ľuboša, Kristínu, Dušana s rodinami
26.5.2019 ned 17:30 za duše v očistci