4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pondelok   8.5.   Bl. Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov – spomienka OP

Streda      10.5.   Sv. Antonína Florentského, biskupa – spomienka OP

Štvrtok    11.5.   Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka

Sobota    13.5.   Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej – ľubovoľná spomienka

ĎALŠIE OZNAMY:

Dnes je zbierka na dominikáskych bratov – študentov.

V sobotu 13. mája v katedrále  o 17:30 hod. bude večeradlom zasvätená naša farnosť  Fatimskej  Panne Márii.

Počas storočnice fatimských zjavení je možné získať celý rok (už od 27. 11.  2016 do 26.11. 2017) úplné odpustky. Získať ich môžu tí, ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo na inom vhodnom mieste (aj v katedrále sv. Alžbety), vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti i modlitby ku cti Panny Márie, pomodli sa Otčenáš, Vyznanie viery a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú.

Na budúcu nedeľu 14. mája sa uskutoční v našej farnosti tradičná zbierka na Deň matiek – na pomoc matkám, deťom a rodinám v núdzi. Bližšie informácie v Alžbetinom liste!

Arcidiecézna charita otvára denný stacionár pre seniórov na Moyzesovej ulici č. 24. Bližšie informácie nájdete v Alžbetinom liste.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ:

08.05.2017 pon 6:30 ZBP pre Máriu a Teréziu
08.05.2017 pon 12:15 + Emil
08.05.2017 pon 17:30 ZBP pre Evu a Gabrielu
09.05.2017 uto 6:30 ZBP rodiny Miklíkovej, Marekovej a Kočišovej
09.05.2017 uto 12:15 + Alžbeta, Anna a Andrej
09.05.2017 uto 17:30 + Andrej, Johana
10.05.2017 str 6:30 + Štefan a jeho rodičia a starí rodičia
10.05.2017 str 12:15 + Mária, Mária Štefan a Ján
10.05.2017 str 17:30 ZBP pre Evu
11.05.2017 štv 6:30 Za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
11.05.2017 štv 12:15 + Marta, Anna a Štefan
11.05.2017 štv 17:30 ZBP pre Evu
12.05.2017 pia 6:30 ZBP pre Petra
12.05.2017 pia 12:15 ZBP a dar viery pre Luciu a Dominika
12.05.2017 pia 17:30 + Jozef, Michal
13.05.2017 sob 6:30 + Mária
13.05.2017 sob 12:15 ZBP pre Máriu a Alžbetu
13.05.2017 sob 17:30 ZBP pre Slavomíra a Aďku
14.05.2017 ned 7:00 ZBP pre Ivetu
14.05.2017 ned 9:00 ZBP rod. Solárovej
14.05.2017 ned 11:00 ZBP a dary DS pre Magdalénu
14.05.2017 ned 17:30 + Marta