19. CEZROČNÁ NEDEĽA

 LITURGICKÝ KALENDÁR:

Po 14.8. – Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka – spomienka

Ut  15. 8. – Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok – slávnosť

Ne 20.8.  – 20. NCR

ĎALŠIE OZNAMY

V pondelok pokračuje v našom kostole novéna k slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Program začína pobožnosťou o 17:00 h. a bude pokračovať sv. omšou o 17:30 h.

V utorok slavíme patrocínium nášho kostola. Pri každej sv. omši môžete získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Zvlášť Vás pozývame na večernú sv. omšu o 17:30 h., ktorú bude sláviť otec biskup František Rábek, ordinár ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky.

V utorok, pretože je prikázaný sviatok, pri sv. omšiach o 12:15  a 17:30 h. nespovedáme.

 ÚMYSLY SV. OMŠÍ:

14.08.2017 pon 6:30 + Marta, Štefan a Anna
14.08.2017 pon 12:15 + Štefan a Margita
14.08.2017 pon 17:30 + Mária a Michal
15.08.2017 uto 6:30 + Bartolomej, Katarína, Anna, Ján, Michal a Jozef
15.08.2017 uto 12:15 z a bp pre Annu a dar obrátenia pre Annu, Máriu a Martu
15.08.2017 uto 17:30 za pútnikov v  našom chráme
16.08.2017 str 6:30 + Vladimír
16.08.2017 str 12:15 + Štefan a Helena
16.08.2017 str 17:30 ZBP pre Zuzanu s rodinou
17.08.2017 štv 6:30 Za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
17.08.2017 štv 12:15 + Maria a Ondrej
17.08.2017 štv 17:30 + Elena a Milan
18.08.2017 pia 6:30 + Dušan
18.08.2017 pia 12:15 + Margita a Ondrej
18.08.2017 pia 17:30 + Ján, Jozef, Božena, Koloman a Elena
19.08.2017 sob 6:30 ZBP pre Jozefa
19.08.2017 sob 12:15 + Štefan a Jolana
19.08.2017 sob 17:30 + Vernonika, Mária, Emilía a Renáta
20.08.2017 ned 7:00 + Jozef
20.08.2017 ned 9:00 z a bp pre Alžbetu a poďakovanie pri životnom jubileu
20.08.2017 ned 11:00 ZBP pre Viktoriu, Janku a Slavomíra, Adriana
20.08.2017 ned 17:30 ZBP pre Moniku, Martina a Jána s rodinami a Ľudmilu