11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 LITURGICKÝ KALENDÁR:

Štvrtok

21. júna

sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka, spomienka

Sobota

23. júna

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

24. júna

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, SLÁVNOSŤ

ĎALŠIE OZNAMY

Vo štvrtok 21. júna Vás opäť pozývame na ďalšie stretnutie 25+ tentokrát do záhrady dominikánskeho kláštora – vstup bude cez kaviareň Veritas. Stretnutie 25+ začne o 18.30 hod. Bude sa niesť v duchu oddychu a stretnutia. Po 20.00 hod bude v dominikánskom kostole vystavená Najsvätejšia sviatosť a bude tiež možné pristúpiť ku sviatosti zmierenia.

V rámci príprav na blahorečenie Anky Kolesárovej je potrebné zabezpečiť dostatočné  množstvo dobrovoľníkov, ubytovania a pohostenia pre pútnikov. Pokiaľ máte možnosť prijať pútnikov na ubytovanie resp. pomôcť so zabezpečením pohostenia obráťte sa na príslušné kontaktné osoby, ktoré sú uvedené v Alžbetinom liste.

V dňoch 22. – 24. júna pozývame mužov vo veku 17 – 34 rokov zažiť víkend v kláštore bratov dominikánov vo Zvolene. Okrem bežného kláštorného režimu bude pre vás pripravený zaujímavý program. Bližšie informácie sú na plagáte a na webe dominikani.sk.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ:

18.06.2018 pon 6:30 +Valéria a Ladislav
18.06.2018 pon 12:15 Za ZBP pre Jána, Boženu, Ľubomíra a Mareka s rodinou
18.06.2018 pon 17:30 Za ZBP pre Lea
19.06.2018 uto 6:30 +Ján
19.06.2018 uto 12:15 Na poďakovanie za dar života a vnútorné uzdravenie pre Hanu
19.06.2018 uto 17:30 Za ZBP pre Jarmilu s rodinou
20.06.2018 str 6:30 Za +Štefana
20.06.2018 str 12:15 ZBP pre rodiny Bodnárovú a Bačovú
20.06.2018 str 17:30 +Dušan
21.06.2018 štv 6:30 za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
21.06.2018 štv 12:15 Za uzdravenie a obrátenie pre Petra
21.06.2018 štv 17:30 Poďakovanie za Božie milosti udelené Martinovi
22.06.2018 pia 6:30 za duše v očistci
22.06.2018 pia 12:15 +Dorota, Jozef, Jolana a Rudolf
22.06.2018 pia 17:30 Poďakovanie za Božiu pomoc
23.06.2018 sob 6:30 +Ján
23.06.2018 sob 12:15 Za ZBP pre Ján
23.06.2018 sob 17:30 +Ján
24.06.2018 ned 7:00 +Ján, Anna, Ondrej a Margita
24.06.2018 ned 9:00 +Ján a Ján
24.06.2018 ned 11:00 +Michal a jeho +rodina
24.06.2018 ned 17:30 +Mária a MIchal