4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pondelok 23.4.    Sv. Vojtech, biskup a mučeník (sp)
Streda      25.4.    Sv. Marek, evanjelista (sviatok)
Nedeľa     29.4.    5.Veľkonočná nedeľa

ĎALŠIE OZNAMY

Pozývame Vás k nám na slávnosť  požehnania  Ikony Salus Popule Romani – Popule Cassoviensis.

Originál ikony sa nachádza v pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme  s ktorou je náš pútnicky chrám spojený duchovným putom.

28 apríla 2018 (sobota)

Prenesenie Ikony Salus Popule Romani – Popule Cassoviensis

18:30 – Sviečkový sprievod s ikonou od Trojičného stĺpu do chrámu

18:45 – Akatist k presvätej Bohorodičke “Záchrane kresťanského ľudu”

J. E. Mons. Cyril Vasiľ SJ  osadí do ikony votívny dar požehnaný Svätým Otcom Františkom

29.apríla 2018 (Nedeľa)

10:15 hod. Modlitba posvätného ruženca za pútnikov

11:00 hod Pontifikálna sv. omša o 11:00 s požehnaním Ikony Salus Popule Romani – Popule Cassoviensis. Celebruje J. E. Mons. Cyril Vasiľ SJ – sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.

Svätú omšu budete môcť sledovať aj v priamom prenose prostredníctvom  TV-Lux a rádia Lumen

V dnešnú nedeľu  Dobrého pastiera svojim milodarom môžete podporiť  náš študentát.

V Kňazskom semínári v Košiciach je “Deň otvorených dverí” – program na plagáte

Ktorí sa radi modlievate ruženec  pozývame Vás do nášho kláštora, na ďalšie stretnutie “S Ježišom a Máriou” 24.4.2018  18:30. Téma stretnutia je druhé tajomstvo ruženca svetla – Svadba v Káne Galilejskej.

Bratia augustiniáni Vas pozývajú 27. apríla 2018 do ich káštora z príležitosti prinesenia relikvií sv. Rity. 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ:

23.04.2018 pon 6:30 +Mária a Michal
23.04.2018 pon 12:15 +Emil a Vojtech
23.04.2018 pon 17:30 +Mária
24.04.2018 uto 6:30 + Štefánia
24.04.2018 uto 12:15 Za ZBP pre Ivetu a Mareka s rodinami
24.04.2018 uto 17:30 +Juraj a Katarína
25.04.2018 str 6:30 +Anna a František
25.04.2018 str 12:15 Za ZBP pre Jozefa s rodinou
25.04.2018 str 17:30 +Daniela
26.04.2018 štv 6:30 za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
26.04.2018 štv 12:15 +Helena a Pavol
26.04.2018 štv 17:30 Za ZBP a uzdravenie pre Janku a Jána
27.04.2018 pia 6:30 + rodiny Pastírovej
27.04.2018 pia 12:15 +Adolfa a Boženu
27.04.2018 pia 17:30 +Františka, Jozef, Ján, František, Agnesa a František
28.04.2018 sob 6:30 Za ZBP a Dary   DS   pre Mareka a jeho rodinu
28.04.2018 sob 12:15 +Ján a Mária
28.04.2018 sob 17:30 Za ZBP pre rodinu a poďakovanie za udelené milosti
29.04.2018 ned 7:00 +Vincent
29.04.2018 ned 9:00 +Daniela
29.04.2018 ned 11:00 Za ZBP pre Denisu
29.04.2018 ned 17:30 Za ZBP a milosť Božiu pri maturách pre Mária a Michala