11. CEZROČNÁ NEDEĽA

 LITURGICKÝ KALENDÁR:

Piatok 23.6. Najsvätejšie Srdce Ježišovo – slávnosť

Sobota 24.6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa – slávnosť

Nedeľa 25.6. 12. NCR

ĎALŠIE OZNAMY:

V piatok na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kto sa zúčastní pri sv. omši recitovania modlitby Najmilší Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky.

Na budúcu nedeľu sa uskutoční pravidlená zbierka pod názvom Dobročinné diela Sv. Otca (Cent sv. Petra), ktorou Sv. Otec František podporuje potrebné akcie na celom svete.

V našom kostole sme zaviedli pravidlenú Eucharistickú poklonu každý štvrtok od 20:00 h. do 21:00 h. Počas tejto poklony je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia, alebo uskutočniť duchovný rozhovor.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ:

19.06.2017 pon 6:30 +Juraj, Pavol, Michal, Štefan, Dorota a František
19.06.2017 pon 12:15 ZBP pre Eduarda, Danku a Maximka
19.06.2017 pon 17:30 Za vnútorné uzdravenie, Božie požehnanie a ochranu pre Hanu
20.06.2017 uto 6:30 + Valéria a Ladislav
20.06.2017 uto 12:15 ZBP pre Miriam, Moniku a Velériu
20.06.2017 uto 17:30 + Pavlína
21.06.2017 str 6:30 ZBP pre novomanželov Martina a Janku
21.06.2017 str 12:15 + Žófia, Jozef a Renáta
21.06.2017 str 17:30 + Marta
22.06.2017 štv 6:30 Za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
22.06.2017 štv 12:15 ZBP pre Máriu, Zuzanu a Rastislava
22.06.2017 štv 17:30 ZBP pre Ľudmilu, Marka a Miriam
23.06.2017 pia 6:30 ZBP pre rodinu Komárovú a Mazákovú
23.06.2017 pia 12:15 ZBP pre Máriu a Alžbetu a Jána
23.06.2017 pia 17:30 + Ján
24.06.2017 sob 6:30 + Michal
24.06.2017 sob 12:15 + Mária, Anna, Pavol, Anna
24.06.2017 sob 17:30 + Ján a Ján
25.06.2017 ned 7:00 + Ján
25.06.2017 ned 9:00 + Daniela
25.06.2017 ned 11:00 + Alžbeta a Pavol
25.06.2017 ned 17:30 Zdravie tela i duše pre Jána