Kňazi:

Fr. Reginald Adrian SLAVKOVSKÝ OP
– provinciál

Fr. Lukáš Milan ŽILÁK OP
– prior konventu, sekretár provinciála

Fr. Akvinas Juraj GABURA OP
– senior

Fr. Rajmund Jozef KLEPANEC OP
– senior, duchovný správca Geriatrického oddelenia Nemocnice Zvolen

Fr. Albert Milan BAK OP
– senior, výpomocný duchovný

Fr. Bartolomej Vladimír HURŇANSKÝ OP
– správca Centra univerzitnej patorácie vo Zvolene

Fr. Šimon Ján TYROL OP
– supprior, správca farnosti Zvolen-Západ

Fr. Mannes Stanislav MARUŠÁK OP
– študent Akadémie umení v Banskej Bystrici, promótor pre dominikánskych laikov

Fr. Dominik Roman LETZ OP
– magister novicov, správca Vydavateľstva Dominikáni

Fr. Filip Pavol ĎUBEK OP
– správca Kontemplatívneho centra Pustý dvor pri Ábelovej

Fr. Damián Juraj MAČURA OP
– magister bratov študentov, ekonóm konventu

Bratia vo formácii:

Fr. Joachim Martin HARAZIN OP
(2. ročník štúdia teológie)

Zodpovedný za kontakt so záujemcami o rehoľu:

Fr. Lukáš Milan ŽILÁK OP