Konvent bol zriadený 22. 11. 1989. V čase zriadenia pôsobil verejne v Žiline len jeden dominikán P. Jordán Noga, OP.  Bol to diecézny kňaz, ktorý tajne vstúpil do rehole a v Žiline bol v tom čase farárom.
V roku 1993 prišli do Žiliny ďalší dvaja dominikáni, ktorí bývali v dome na Hurbanovej ulici, ktorý im daroval nitriansky biskup a vykonávali pastoračnú činnosť. Rozhodnutím viceprovinčnej rady bolo pôsobenie v Žiline  v roku 1998 prerušené.
Činnosť konventu bola obnovená 1. 5. 2002. Bratia sa opäť nasťahovali do Žiliny a postupne rozvíjali svoju činnosť. Opravili a prestavali dom na Hurbanovej ulici, takže v súčasnosti tu žije 6 bratov. V roku 2010 prevzali duchovnú správu františkánskeho kostola sv. Barbory.

Bratia sa venujú pastoračnej činnosti, bratstvám laických dominikánov, duchovným obnovám a mariánskemu apoštolátu po celom Slovensku. Duchovne spravujú Obchodnú akadémiu sv. Tomáša Akvinského v Žiline. Patrónom kláštora v Žiline je svätý Martin de Porres a podľa jeho príkladu sa bratia snažia pomáhať ľuďom na okrajiny spoločnosti, v tejto činnosti spoluprácujú s komunitou Misionárok Lásky svätej Matky Terezy.

Adresa:
Dominikánsky konvent
Hurbanova 10
010 01 Žilina

Telefón:
041 – 270 56 77

Web: www.dominikani.sk

Email: zilina@dominikani.sk

Prior:
fr. Gabriel Peter Hunčaga OP

Zodpovedný za kontakt so záujemcami o vstup do rehole:
fr. Gabriel Peter Hunčaga OP