fr. Gabriel Peter HUNČAGA OP

fr. Humbert VIRDZEK OP

Narodil sa 5.2.1962 v Žiline. Vyrastal v obci Brodno pri Žiline. Po základnej škole chodil na gymnázium do Žiliny. Potom študoval matematiku na Matematicko – fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

Tam sa stretol s dominikánmi. Vstúpil tajne do rehole a začal študovať teológiu. Štúdia dokončil v Olomouci a v r. 1992 bol vysvätený za kňaza. Absolvoval štúdium filozofie na Katolíckej univerzite v Lubline.
Pôsobil v Košiciach, Dunajskej Lužnej a vo Zvolene. V reholi mal rôzne ofícia – prior, člen provinčnej rady, promotor pre ruženec.
V Žiline je od roku 2002. Venuje sa apoštolátu medzi ľuďmi na okraji spoločnosti a mariánskemu apoštolátu. V konvente má na starosti knižnicu.

fr. Jakub MIŠČO OP

fr. Tadeáš Alexander HORVÁTH OP

 

fr. Michal Milan KROVINA OP

fr. Benedikt Róbert Hajas OP

Pochádza z nového Mesta nad Váhom. Narodil sa v roku 1969, do rehole vstúpil tajne v roku 1987.  Vysvätený bol v roku 1995. V reholi zastával úrad provinciála a iné dôležité ofícia.  V súčasnosti je rektorom kostola sv. Barbory v Žiline.