fr. Gabriel Peter HUNČAGA OP

fr. Humbert VIRDZEK OP

fr. Jakub MIŠČO OP

fr. Tadeáš Alexander HORVÁTH OP

fr. Michal Milan KROVINA OP

fr. Benedikt Róbert Hajas OP

Pochádza z nového Mesta nad Váhom. Narodil sa v roku 1969, do rehole vstúpil tajne v roku 1987.  Vysvätený bol v roku 1995. V reholi zastával úrad provinciála a iné dôležité ofícia.  V súčasnosti je rektorom kostola sv. Barbory v Žiline.