Formačné témy

/Formačné témy

Téma na október

List pozývajúci k zapojeniu sa do dynamickej prípravy  Synody zvolanej pápežom Františkom na tému „Mladí ľudia, viera a rozpoznávanie povolania“ […]

2. októbra 2017|

Téma na september 2017

REHOĽA V ZAKLADANÍ  […]

8. septembra 2017|

Téma na jún

List Fr. Bruna Cadore OP k jubilejnému roku Rehole kazateľov – III. časť […]

7. júna 2017|

Téma na máj 2017

Plán permanentnej formácie na rok 2017 Bratstva laikov sv. Dominika Téma slávenia: Podujať sa na spoločný projekt znamená rozprávať sa o tom, čím žijeme; t.j. staviť na skutočnú komunikáciu, kde každý bez strachu a vypočítavosti nasadzuje svoje vlastné slovo, aby sa zúčastnil spoločného rozlišovania o smerovaní, ktoré je treba zvoliť pre najlepšiu možnú [...]

3. mája 2017|

Téma na apríl 2017

Plán permanentnej formácie na rok 2017 Bratstva laikov sv. Dominika  Snívať s otvorenými očami […]

5. apríla 2017|

Formačná téma na marec

Timothy Radcliffe: UČIŤ SA VIDIEŤ […]

2. marca 2017|

Formačná téma na február

Homília Svätého Otca Františka na sv. omši na záver jubilejného roka Rehole kazateľov: Ohlasovanie evanjelia v prostredí „tekutej spoločnosti“ […]

1. februára 2017|

Formačná téma na január

List sv. Kataríny Sienskej sestre Daniele z Orvieta […]

28. decembra 2016|

Formačná téma na december

Akty generálnej kapituly, Bologna 2016, Prológ 15-29. […]

28. novembra 2016|

Téma na november

Akty generálnej kapituly Rehole bratov kazateľov slávenej v Bologni od 16. júla do 4. augusta 2016 […]

6. novembra 2016|
// Omit closing PHP tag to avoid "Headers already sent" issues.