Modlitby

/Modlitby

O lumen Ecclesiæ

Jedna z najznámejších modlitieb sv. Dominika. […]

29. augusta 2016|

Salve Regina

Spievanie Salve Regina po kompletóriu ako prejav úcty k Panne Márii je jednou z najstarších tradícií rehole, siahajúcou k prvej generácii bratov dominikánov. […]

28. augusta 2016|

O spem miram (Ó vzácna nádej)

Táto modlitba vznikla v posledných chvíľach Dominikovho života.           […]

7. augusta 2016|

Litánie k sv. otcovi Dominikovi

Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste uslyš nás. Kriste vyslyš nás. Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Svätá Mária, Matka [...]

7. augusta 2016|
// Omit closing PHP tag to avoid "Headers already sent" issues.