Milý brat, milá sestra, prišiel čas pôstu, odložiť tieto „tradičné formy sebazapierania“ a pokúsme tento svätopôstny čas využiť skutočne na to, aby sme dávali veľmi veľký pozor na svoje ústa.