Slovo

/Slovo

Homília brata Alana na 6. nedeľu v období cez rok

Každá nedeľa by pre nás mala byť výnimočným dňom. Každá nedeľa by nám mala pripomínať výnimočné okamihy z dejín našej spásy. Samozrejme, tým hlavným okamihom je Kristovo zmŕtvychvstanie, na ktoré je upriamené druhé čítanie dnešnej nedele: „Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých“ (1Kor 15,20). […]

14. februára 2019|

Homília brata Samuela na 5. nedeľu v období cez rok

  Odkedy nás Kristus povolal nasledovať ho, prvé pokušenie pre nás nemusí byť „obzerať sa späť“ (Lk 9,62) alebo neopustiť všetko (Lk 14,33), ale skôr zastaviť sa na ceste; usadiť sa. Namiesto napredovania sa môžeme ľahko uspokojiť s čestnou priemernosťou. Ďaleko od toho, o čom sme snívali na začiatku cesty s ním. Ale ak už nepozeráme na [...]

7. februára 2019|

Homília brata Vavrinca na sviatok Obetovania Pána

Počuť a vidieť Simeon je meno hebrejského pôvodu a nesie v sebe základ slova „počuť“. V knihe Genezis (29 – 30 ) v príbehu o boji o lásku muža, ktorej protagonistkami boli dve sestry, sa dozvedáme, že sa narodil chlapček. […]

1. februára 2019|

Homília brata Bohuslava na 4. nedeľu v období cez rok

Protiklady patria k životu. Vytvárajú dôležitý kontrast okolitého sveta, niekedy sa priťahujú či dopĺňajú (napríklad vo vzťahoch), ale tiež dodávajú do našej každodennosti potrebnú „šťavu“ v podobe životodarného napätia. Protiklady vystupujú do popredia i v úryvku evanjelia. […]

30. januára 2019|

Homília brata Vavrinca na 3. nedeľu v období cez rok

Mesiášov program znamená slobodu Úryvok dnešného evanjelia je súčasťou dramatickej časti Ježišovho návratu do rodného mesta (Lk 4,16-30), v ktorej sa Ježiš po tom, čo ohlási radostnú zvesť (4,22) stretne s hnevlivou reakciou svojich krajanov (4,28). […]

25. januára 2019|

Homília brata Ireneja na 2. nedeľu v období cez rok

Minulou nedeľou Krstu Krista Pána sme ukončili Vianočné obdobie. A dnešná nedeľa nadväzuje  na začiatok verejného účinkovania Ježiša Krista, úryvkom o svadbe v Káne Galilejskej. V čom tieto čítania nadväzujú? […]

20. januára 2019|

Homília brata Bruna na sviatok Krstu Krista Pána

Milí priatelia, dnes si pripomíname Krst Krista Pána. Sviatok, ktorým sa už tradične končí Vianočné liturgické obdobie a začneme novú etapu poznávania tajomstiev z Kristovho života. Dnešný sviatok nám ukazuje, že príchod Ježiša v tele je vznešeným skutkom lásky božských osôb. […]

9. januára 2019|

Homília brata Tadeáša na slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Oslava Márie ako matky sa zameriava aj na jej dieťa: “Buď pozdravená, svätá Bohorodička, porodila si Kráľa, ktorý vládne nad nebom aj zemou na večné veky“. Ježiš Kristus sa narodil už ako Boh. Panna Mária je jeho matkou nielen človeka, ale aj samého Boha. […]

30. decembra 2018|

Homília brata Mateja na sviatok Sv. Rodiny

Kde si Pane? Dnes naozaj ako Anna v 1 Sam vieme, kam treba ísť ak máme nejaký problém. Ak ochorieme navštívime lekára, ak potrebujeme zariadiť dom navštívime interiérové dizajnéra, ak pocítime hlad potraviny to vyriešia. A vieme prísť aj do chrámu, ak príde niečo, čo nás prevýši, čo nevieme uchopiť. Jednoducho sme tam a rozprávame Bohu svoju ťažkosť ako Anna. Niekedy nás pri tom prepadne ľudská spravodlivosť „spomeniem si na Boha, len ak niečo potrebujem“, ale sme pri ňom a prosíme. […]

30. decembra 2018|

Homília brata Benedikta na sviatok sv. Štefana

Sviatok Sv. Štefana, prvomučeníka Včerajšie evanjelium v noci končilo radostným anjelským zvolaním „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2,14). Dnešné evanjelium začína varovnými slovami, ktorými Pán Ježiš ohlasuje svojím učeníkom, čo ich v budúcnosti nevyhnutne čaká. […]

26. decembra 2018|
// Omit closing PHP tag to avoid "Headers already sent" issues.