Slovo

Homília brata Stanislava na 2. NCR

Dnešné evanjelium nám rozpráva o Ježišovom stretnutí so svojimi prvými učeníkmi, pochádzajúcimi ...

10. januára 2018|

Homília brata Konštanca na sviatok Krstu Krista Pána

Tradícia od samého počiatku kresťanstva umiestnila Ježišov krst na miesto, ktoré sa volá Betabara, tam, kde Izraeliti, vedení Jozuem, prekročili ...

5. januára 2018|

Homília brata Bartolomeja na slávnosť Zjavenia Pána

Dnes máme pred očami evanjelium o ceste mudrcov. Keď sa na ich príbeh pozrieme, páči sa nám ...

4. januára 2018|

Homília brata Česlava na slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Dnes slávime slávnosť Panny Márie Bohorodičky, ktorou Cirkev otvára Nový rok. Starobylá dogma, ktorú ...

30. decembra 2017|

Vianočný príhovor brata Šebastiána

Nedávno sa mi dostala do rúk rozprávka od českého spisovateľa Josefa Čapka: O Vianociach, ktoré nechceli byť. Autor v nej rozpráva príbeh o ľuďoch, ktorí z nejasných dôvodov boli na seba počas celého roka zlí. Závideli si, nenávideli sa a vzájomne si nepriali nič dobré. Podobne aj ich deti – neposlúchali, hádali sa i bili a nechcelo sa im vôbec nič učiť. [...]

28. decembra 2017|

Homília brata Šimona na slávnosť Narodenia Pána

Čo je dôležité k tomu, aby v atmosfére Vianoc bolo prítomné sacrum? Večný, nikým ...

24. decembra 2017|

Homília brata Samuela na 3. Adventnú nedeľu

My, mladší zo súrodencov to poznáme veľmi dobre: „si ako tvoj brat“ – v tom lepšom prípade; niekedy: „tvoj brat ...

14. decembra 2017|

Roráty – som pripravený na príchod Pána?

Názov rorátnych sv. omší je odvodený z úvodného spevu v knihe proroka Izaiáša: „Rorate caeli ...

10. decembra 2017|

Homília brata Šimona na 2. Adventnú nedeľu

Svätý Ján Krstiteľ aj nás pozýva, aby sme vyšli na „púšť“. Tam sa môžeme presvedčiť ...

9. decembra 2017|

Homília brata Humberta na slávnosť Nepoškrneného Počatia Panny Márie

Anjel Gabriel pozdravil Máriu: "Zdravas', milostiplná!" (Lukáš 1:28) V tom čase bolo zvykom po pozdravení niekoho "Zdravas'" dať titul, takže "milostiplná" je vlastne ...

4. decembra 2017|
// Omit closing PHP tag to avoid "Headers already sent" issues.