Slovo

Homília brata Bartolomeja na slávnosť Zjavenia Pána

Dnes máme pred očami evanjelium o ceste mudrcov. Keď sa na ich príbeh pozrieme, páči sa nám ...

4. januára 2018|

Homília brata Česlava na slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Dnes slávime slávnosť Panny Márie Bohorodičky, ktorou Cirkev otvára Nový rok. Starobylá dogma, ktorú ...

30. decembra 2017|

Vianočný príhovor brata Šebastiána

Nedávno sa mi dostala do rúk rozprávka od českého spisovateľa Josefa Čapka: O Vianociach, ktoré nechceli byť. Autor v nej rozpráva príbeh o ľuďoch, ktorí z nejasných dôvodov boli na seba počas celého roka zlí. Závideli si, nenávideli sa a vzájomne si nepriali nič dobré. Podobne aj ich deti – neposlúchali, hádali sa i bili a nechcelo sa im vôbec nič učiť. [...]

28. decembra 2017|

Homília brata Šimona na slávnosť Narodenia Pána

Čo je dôležité k tomu, aby v atmosfére Vianoc bolo prítomné sacrum? Večný, nikým ...

24. decembra 2017|

Homília brata Samuela na 3. Adventnú nedeľu

My, mladší zo súrodencov to poznáme veľmi dobre: „si ako tvoj brat“ – v tom lepšom prípade; niekedy: „tvoj brat ...

14. decembra 2017|

Roráty – som pripravený na príchod Pána?

Názov rorátnych sv. omší je odvodený z úvodného spevu v knihe proroka Izaiáša: „Rorate caeli ...

10. decembra 2017|

Homília brata Šimona na 2. Adventnú nedeľu

Svätý Ján Krstiteľ aj nás pozýva, aby sme vyšli na „púšť“. Tam sa môžeme presvedčiť ...

9. decembra 2017|

Homília brata Humberta na slávnosť Nepoškrneného Počatia Panny Márie

Anjel Gabriel pozdravil Máriu: "Zdravas', milostiplná!" (Lukáš 1:28) V tom čase bolo zvykom po pozdravení niekoho "Zdravas'" dať titul, takže "milostiplná" je vlastne ...

4. decembra 2017|

Homília brata Samuela na 1. Adventnú nedeľu

Ak chceme vedieť, čo znamená Ježišovo „Bdejte!“ dnešného evanjelia, prorok Izaiáš nám v prvom čítaní ...

30. novembra 2017|

Homília brata Stanislava na 34. NCR – Krista Kráľa

O kráľoch a kráľovnách sa skladajú piesne, natáčajú sa filmy, vznikajú básne. Mám pocit, akoby v nás ľuďoch bola silná potreba ...

23. novembra 2017|
// Omit closing PHP tag to avoid "Headers already sent" issues.