Slovo

Brat Irenej v RTVS

Brat Irenej v relácii Večerné reflexie v RTVS rozprával o sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Celú reláciu […]

22. augusta 2017|

Homília brata Petra na 20. NCR

Viera v Ježiša Krista na jednej strane potvrdzuje prirodzenú povahu človeka, rodinné vzťahy a národné i kultúrne rozdielnosti. No tie nesmú prekážať ...

19. augusta 2017|

Zamyslenie sestry Alberty OP na sviatok Nanebovzatia Panny Márie

Nebo je otvorené a má srdce Potom, okolo polnoci, práve keď som sa začal tešiť na zaslúžený odpočinok, priateľ sa ma opýtal na pravosť nanebovzatia Panny Márie. Ja som vedel na čo naráža – že v Písme o ňom nie je nijaký dôkaz. Bol som unavený a namrzený, že vyťahuje Nanebovzatie v takú neskorú nočnú hodinu.. Ale nebol som ani [...]

16. augusta 2017|

Homília brata Michala na 19. NCR

Boh nás nesie vo svojom, náručí aj vtedy ak necítime pevnú pôdu pod nohami. Boh nás nesie, sprevádza a bojuje s nami ...

16. augusta 2017|

Homília brata Damiána na sviatok Premenenia Pána

Prečo sa s Kristom zjavil Mojžiš a Eliáš? Čo nám má povedať ich prítomnosť? Ako porozumieť ...

3. augusta 2017|

Homília brata Dominika na 17. NCR

Ak hľadáme v živote „niečo“, čo nás bezvýhradne naplní, čo dá zmysel a východisko všetkému, čím žijeme, ak hľadáme hodnotu, pre ktorú sa oplatí dať všetko – tak je to určite ...

27. júla 2017|

Homília brata Ireneja na 16. NCR

Aké sú tieto dôležité črty ohlasovania blízkosti božieho kráľovstva? Podobenstvo o horčičnom zrnku a o kvase upriamujú pozornosť na ...

20. júla 2017|

Zamyslenie brata Jozefa na 15. NCR

Kto podľa Ježiša môže priniesť úrodu? Ten, kto jeho slovo nielen prijíma, ale podľa neho aj žije. Taký po vypočutí ...

13. júla 2017|

Homília brata Lukáša OP na 14. NCR

Prorok Zachariáš a jeho krátky spis ostáva trochu v tieni veľkých prorokov ako Izaiáš a Jeremiáš, a predsa ...

6. júla 2017|

Rozhovor s bratom Damiánom OP – novým provinciálom

Stal si sa provinciálom, čo to pre teba znamená? V prvých dňoch to bol zvýšený tep a zvýšený ...

5. júla 2017|
// Omit closing PHP tag to avoid "Headers already sent" issues.