Bratia dominikáni v Dunajskej Lužnej

Fr. BOHUSLAV Tomáš Jančiar, sac., Ing. (electr.), Mgr. (theol.) prior (od 19.10.2015 – 1-um mandatum), socius provinciála, člen provinčnej rady.

Fr. MATEJ Juraj Šulik, sac., Mgr. (theol.) syndik konventu (od 12.11.2015 1-um mandatum), mercator domus et receptor hospitum, kaplán farnosti Dunajská Lužná, člen ekonomickej rady.

Fr. MICHAL Milan Krovina, sac., Mgr. (theol.) supprior, kaplán farnosti Dunajská Lužná, šéfredaktor mesačníka Ruženec, asistent LBSD v Dunajskej Lužnej a LBSD Zvolen II. a LBSD Zvolen III.

Fr. CHARBEL Peter Hric, sac., Mgr. (theol.) kaplán farnosti Dunajská Lužná, lektor konventu (od 16.11.2016), asistent LBSD v Bratislave III. a LBSD v Skalici.

Fr. BRUNO Branislav Donoval, sac., Mgr. (theol.), kaplán farnosti Dunajská Lužná, liturg konventu a člen liturgickej komisie, asistent LBSD v Trnave, katechéta CMŠ Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej, ľudový misionár a exercitátor, spolupracovník DMC pre ružencový apoštolát.

Fr. STANISLAV Peter Vavrek, sac., Mgr. (theol.) administrátor farnosti Dunajská Lužná, člen obecnej komisie pre školstvo v Dunajskej Lužnej.

EXTRA CONVENTUM

Fr. FRANTIŠEK Štefan Pistrák, sac., Mgr. (theol.) spirituál a rektor kostola sestier dominikánok Inštitútu sv. Jozefa v Ilanzi; Ratione apostolatus: Dominikanerinnenkloster, Klosterweg 16, CH-7130 Ilanz (kantón Graubünden) Švajčiarsko, tel.:0041 81 9226 9594, e-mail: stefpaus@yahoo.com

Click edit button to change this text.

Fr. SVORAD Ján Duda, sac., Mgr. (theol.) syndik konventu v Kyjeve, zodpovedný za pastoráciu zahraničných Slovákov na Ukrajine, vedúci diaľkového štúdia na Teologickom inštitúte sv. Tomáša Akvinského v Kyjeve, asistent LBSD a promótor pre ruženec na Ukrajine, odborný asistent v oblasti Spirituálnej teológie pre katechetické kurzy laikov. Ratione apostolatus: Доминиканцы, вул. Якіра 13, 04 119 Київ, Україна, tel.:0038 0502 863 757, e-mail: svorad.op@ukr.net, Skype: svorad4