Loading Udalosti
  • This udalosť has passed.

Obsahom októbrového víkendu určeného stredoškolákom budú dve témy. Prvá z nich našla inšpiráciu v diele Thomasa Mertona Žiaden človek nie je ostrov. Túto tému priblíži sr. Karola. Cestou tvorivého hľadania a uvažovania budú mať účastníci príležitosť spoznať, že seba nemôžeme nájsť v sebe samom, ale len vo vzťahu s druhými.
Podobnou cestou musel prejsť aj sv. Dominik Guzman, zakladateľ rehole kazateľov, ktorého predstaví br. Lukáš. Bude vychádzať z textov Simona Tugwella.
Závan jesennej atmosféry pod vedením sr. Blažeji pomôže všetkým odvážlivcom vykročiť zo seba samého do jedinečného bohatstva života s druhými.

Výška účastníckeho poplatku je 12,- eur. Prihlásiť sa je možné do 10. októbra na adrese opmladez.sk@gmail.com. Stredoškoláci, tešíme sa na vás!