Loading Udalosti

Hostia z katedry filozofie FF TU v Trnave
fr. Reginald Slavkovský OP, Jana Trajtelová, Michal Kutáš

Čo je spiritualita a prečo sa jej venovať? Vzťah spirituality k náboženstvu, vede, umeniu, zdraviu. Dôležitosť skúsenosti v spirituálnom hľadaní. Úloha jazyka pri komunikovaní o duchovných skúsenostiach (metafory, paradoxy, poézia, príbehy). Teórie duchovného vývoja. Vedomie, ja a spiritualita. Práca s myšlienkami a emóciami, problém ega. Spiritualita v ústraní aj v každodennosti (dôležité postoje a cvičenia): úloha pozornosti a dôrazu na prítomnú chvíľu, otvorenosť, prijatie toho, čo je, vzdávanie sa, údiv, pýtanie sa, nadšenie, vďačnosť, odpustenie, zdroj kreativity, kontemplácia a meditácia. Úloha spoločenstva, tradície a duchovného učiteľa. Výzvy a riziká na ceste k duchovnej zrelosti.

Prihlásiť sa je možné do 26. augusta na adrese fb/adom alebo opmladez.sk@gmail.com.
info fr. Lukáš Žilák OP, 0911 770 705