Loading Udalosti

Pozývame vysokoškolákov a mladých pracujúcich na spoločne strávený novembrový víkend v kontemplatívnom centre Ábelová. Hlavným hosťom bude fr. Irenej Fintor OP, ktorý poukáže na to, čo majú belgický dominikán Edward Schillebeeckx a Svätý Otec František spoločné – vnútorné presvedčenie, že viera si nevystačí so spiritualitou, ale potrebuje telo človeka a vzťahy spoločenstva, kde je viera pozvaná pretaviť sa do skutkov lásky. Pomocou praktických cvičení fr. Lukáš Žilák predstaví ako telo odráža spiritualitu človeka a sestry dominikánky zas pretavia spiritualitu do skutkov lásky.

Účastnícky poplatok je 14,- eur. Prihlásiť sa je možné do 13. novembra na fb/ADOM dominikánska mládež alebo opmladez.sk@gmail.com.

Tešíme sa na Vás!