Mapa nie je dostupná

Dátum/čas
Date(s) - 16/11/2017 - 19/11/2017
Celodenná

Miesta konania
Pustý dvor, Ábelová

Kategórie


V úvode do témy sa budeme  spolu s mladými zamýšľať nad tým, čo pre nás dnes znamená nasledovanie Krista. Východiskom pre blok br. Lukáša Nasledovanie Krista, a to Krista ukrižovaného, bude Etika Dietricha Bonhoeffera a zopár myšlienok z knihy Tíže a milost od Simone Weilovej. Nadviažeme na  septembrovú tému a zvlášť sa budeme zaoberať problémom zla. Nakoniec mladí dostanú rôzne texty z Etiky na prácu v skupinách, ktoré budú podkladom pre ich nedeľné kázanie.
Sestra Karola  predstaví  tému Od náboženského formalizmu k nasledovaniu. Pokúsime sa riešiť problém vzťahu medzi inštitúciou a vierou, formou a obsahom náboženského života, vonkajším a vnútorným životom Cirkvi. Budeme vychádzať z textov Svätého Písma a vybraných textov teológie a sociológie náboženstva.
V bloku A Slovo sa telom stalo br. Lukáš mladým  na konkrétnom príklade predstaví spôsob, ako správne pracovať s textom. Tiež  aké rétorické nástroje používať na prípravu dobre štruktúrovanej a rétoricky pútavej  kázne. Program je štruktúrovaný tak, aby okrem prednášok, diskusií a tvorivých dielní pomohol mladým aj prakticky rozvíjať ich kazateľské schopnosti.