Život je často plný prekvapení, nečakaných zvratov a zápletiek. Ak máte niekedy pocit, že vás už ničím nedokáže prekvapiť, práve vtedy vám pripraví neobvyklý zážitok. Podobne je tomu aj s Božím slovom. Ak máte pocit, že nejaký text Písma poznáte naspamäť a že vám už nič nové nedokáže povedať, čakajte, že čoskoro (ak budete hľadať) sa objaví niečo nové.

Aj dnešné evanjelium v sebe ukrýva nový prekvapivý moment. Ak sa tvoj brat prehreší proti tebe a ty ho napomenieš, ale on ťa ani pred rôznymi autoritami nepočúvne, nech sa pre teba stane pohanom či mýtnikom. Nestretávaj sa s ním! No nemôže to byť aj trochu inak? Všimli ste si, ako sa sám Ježiš správal k mýtnikom? Jedného z nich povolal, niekedy s nimi jedával (Mt 9,11) a dokonca raz samotného Ježiša nazvali priateľom mýtnikov a hriešnikov (Mt 11,19). Ježiš prišiel práve kvôli takýmto ľuďom , takýmto mýtnikom, aby ich priviedol bližšie k Otcovi. Ježiš ich trpezlivo miloval a neustále sa im snažil nanovo, iným spôsobom, ukazovať Božiu milosrdnú tvár. A tak výzva z dnešného evanjelia, aby sa tvoj brat, ktorý sa proti tebe prehrešil a neuposlúchol ťa, stal pre teba pohanom či mýtnikom, neznamená, aby si s ním už nepočítal, aby si ho vylúčil z nejakého spoločenstva. Práve naopak. Znamená to, že máš trpezlivo a ešte viac hľadať nové cesty, ako mu zjaviť Pravdu, trpezlivo a ešte viac zahŕňať ho láskou. Tak ako to robil Ježiš.

Ježiš v dnešnom evanjeliu nás pozýva aj k tomu, aby sme ako spoločenstvo vystupovali jednotne. Je pritom jeden obyčajný prostriedok, pomocou ktorého túto jednotu môžeme budovať. Tým prostriedkom je dialóg, úprimný rozhovor. Učí nás tomu aj prvé bratské spoločenstvo, ktoré sa pomerne rýchlo rozpadlo. Podľa Písma totiž Kain povedal za celý svoj život Ábelovi iba jednu vetu: „Poď von.“ A skončilo to vraždou. Kain svoj hnev, závisť hromadil vo svojom srdci. Príbeh o Kainovi a Ábelovi nám pripomína, že spoločenstvo, v ktorom sa nekominukuje, vedie k zániku. No tam, kde sa kominukuje, kde sa úprimne vedie rozhovor, tam spoločenstvo rastie. Tam je možné budovať jednotu.

Dnešné evanjelium nás tak nabáda k tomu, aby sme nad nikým nelámali palicu, aby sme boli štedrí v odpúšťaní a dávaní druhej šance. Ako to Ježiš robil v prípade mýtnikov. A nezabúdajme pritom, že obyčajný úprimný dialóg dokáže v našich spoločenstvách (rodina, farnosť…) veľmi veľa. Dokáže budovať jednotu! A jednota je úžasným svedectvom pred svetom.

fr.  Alan OP