Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“ (Mt 13, 44 – 46)

Ak hľadáme v živote „niečo“, čo nás bezvýhradne naplní, čo dá zmysel a východisko všetkému, čím žijeme, ak hľadáme hodnotu, pre ktorú sa oplatí dať všetko – tak je to určite Ježišovo nebeské kráľovstvo. Nie je to však len „niečo“ popri iných veciach, ale Božia skutočnosť, ktorá všetko preniká, pretvára a obnovuje. Všetci sme pozvaní k účasti na tomto kráľovstve lásky, ktoré jediné dokáže naplniť naše srdce. Aby sme Božie kráľovstvo nachádzali už v našom konkrétnom živote, vedeli sa mu otvoriť, nechali sa ním obnovovať a viesť k jeho zavŕšeniu, Ježiš nám ho dnes približuje zaujímavým podvojným obrazom:  Pole s ukrytým pokladom a kupca, ktorý našiel vzácnu perlu spája cena nálezu, ktorej sa z našej strany nevyrovná nič, žiadny majetok, časť či oblasť nášho života. Jedinou adekvátnou odpoveďou je moje „všetko“.

Pole, to je naša každodennosť, naša práca a námaha, určitý zabehnutý chod života, pri ktorom už niekedy ani nič nové nečakáme, ba dokonca by sme boli radi, keby to išlo takto „pokojne“ aj ďalej. No často prichádza nečakané svetlo, keď v pozadí životného príbehu zazrieme láskavú Božiu prozreteľnosť, ktorá bola a bude vždy pevným základom nášho života. Po čase zbadáme na poli nášho života výsledok nepatrných začiatkov, ktoré sme siali skromne, no s láskou a úprimnosťou. Zdalo sa nám to veľmi málo a čakali sme, že pri našom väčšom úsilí to bude časom lepšie, s pokorou sme však museli uznať, že je to ešte slabšie. No Bohu stačí aj minimum, aby ho v našom živote rozvinul do nečakaných rozmerov. Aj naša nedostatočná a nedokonalá modlitba, ktorá nás nijako neuspokojovala, pritiahla takú Božiu odpoveď, akú sme ani nečakali. Po rokoch trpezlivej vernosti dospejeme k veľmi cennej múdrosti a pole nášho života si ešte viac zamilujeme, lebo uprostred jeho všednosti objavujeme hlbokú Božiu prítomnosť a lásku. Kúpiť pole s týmto nájdeným pokladom teda v zmysle Ježišovho podobenstva znamená s bezvýhradnou dôverou prijať svoj život práve taký, aký mi ho Boh požehnal a do tejto dôvery vsadiť všetko – celkom sa odovzdať do Božej vôle. Nevyberáme si len poklad, prijímame celé pole.

Nebeské kráľovstvo nie je len tou vzácnou perlou, ktorú hľadá každý človek, aj keď o tom často sám ani nevie. Aj my hľadajúci sa stávame súčasťou tohto kráľovstva, ak hľadáme s úprimným a otvoreným srdcom. Skutočná úprimnosť a otvorenosť znamená, že ak nájdeme v našom živote Božie vedenie, tak sa otvoríme tomu najlepšiemu, k čomu sme takto v spolupráci s Bohom dospeli. Táto perla Božej ponuky nemá obdobu a preto nemá zmysel zostať pri tom, čo síce mohlo doteraz mať veľký význam, ale čo sa teraz v novom svetle ukazuje ako nedostatočné alebo mylné. Boh ma pozýva vždy ďalej a k tomu je potrebná pokora a odvaha zanechať to staré pre nové. Môžu to byť nájdenia často prelomové pri rôznych aj nečakaných konverziách, ale aj naše drobné obrátenia i vtedy, ak sme si už mysleli, že sme v cieli.

fr. Dominik OP