32. Nedeľa cez rok

K najdôležitejším životným medzníkom v živote človeka patrí svadba. V dnešnom evanjeliu vstupujeme do deja práve vo chvíli, keď sa obe rodiny dohodli, nevesta povedala svoje áno a obaja snúbenci sú už svoji.

Ženích má prísť do domu nevestiných rodičov a slávnostne si odviesť nevestu do domu svojich rodičov. Ženícha sprevádzajú jeho priatelia – družbovia a v ústrety im idú družičky – priateľky a príbuzné nevesty. Všetko sa odohráva večer po západe slnka preto, lebo svadobčania sa tak vyhnú denných horúčavám. Družičky pritom nesú lampáše, ktorými si svietia na cestu.

Príchod ženícha okolo polnoci je v Ježišových časoch bežne zaužívaná zvyklosť, lebo nevestu treba nechať čakať, a tým jej dať najavo, že ženícha nemá omotaného okolo prsta. Nevestina rodina má zasa za úlohu, všemožne komplikovať ženíchovi cestu, schovávať mu nevestu medzi iné ženy, snažiť sa ho zmiasť, aby ženích ukázal svoje vlastnosti. Robia to preto, aby im dal najavo, že je naozaj hoden ich dcéry.

Pán Ježiš pripodobňuje Božie kráľovstvo svadobným zvykom v Palestíne v jeho časoch Prečo? Môžeme nájsť niekoľko príčin. Život s Pánom Ježišom má dve základné etapy podobne, ako palestínska svadba v jeho časoch. V našej etape Boh Pána Ježiša už oslávil a zasľúbil si nás vo svojej láske na veky. Očakávame, že príde a uvedie nás do svojho domu, do nového neba a do novej zeme, na ktorej prebýva spravodlivosť.

Ďalej nám chce Pán Ježiš to, že my kresťania by sme mali byť ľuďmi radostnej nádeje, podobne ako zabávajúci sa svadobčania. Neočakávame predsa žiadnu záverečnú katastrofu, ale jeho druhý príchod s mocou a slávou.

Posolstvo evanjelia nám pripomína, že nová éra sa už začala a Boh pripravuje jej naplnenie. Ešte vládne noc, ale táto noc nás pripravuje na príchod nebeského ženícha. Túto skutočnosť môžeme zakúsiť iba vierou, ale práve viera nás s Božou pomocou udržiava v nádeji. Duchovný zápas prebieha stále, no my nemusíme kapitulovať. Môžeme tušiť a dúfať, že náš svet sa pripravuje pre zánik, ale aj pre nové stvorenie.

Ľudstvo naďalej oslavuje seba a v snahe dosiahnuť dokonalý raj na zemi si nechtiac pripravuje dokonalejšie peklo. Boh však pripravuje skutočné nebo a svadbu svojho Syna a pozýva na ňu všetkých, ktorí sa dajú pozvať.

Evanjeliové podobenstvo nám zároveň sprítomňuje i to, že aj viera môže prežívať únavu. Všetky družičky zaspia, pretože ženích dlho neprichádza. Je to úplne prirodzené. Rozdelenie na múdrych a nemúdrych vychádza zo samotného ľudského ponímania viery. Čiže nie všetko, čo sa odvoláva na vieru je automaticky múdre. Je tam aj veľa nemúdreho.

K lampášu na cestu v podobenstve si nemúdre družičky nezobrali dostatočné množstvo oleja, lebo si mysleli, že ženích príde čoskoro. Nerátali pritom so slobodným rozhodnutím ženícha.

Aj my veriaci často chceme mnoho skutočností zakúsiť, ale zabúdame pritom na slobodné Božie rozhodnutie. Naše lehoty, čo a dokedy má Boh uskutočniť sú obvykle veľmi krátke. V tomto prípade nám hrozí, že veľmi skoro prestaneme svietiť svojmu okoliu podobne ako lampáše nerozumných družičiek.

Nezrelá a panovačná viera narobí spoločenstvu veriacich vždy viac škody, ako vyslovená nevera. Múdra viera je pokorná, húževnatá a vytrvalá. Múdre družičky z podobenstva sa pripravili na dlhú službu a vôbec im to neprekážalo. Ponechali ženíchovi dostatok slobody. Povedali si: „Je to jeho svadba, nech si príde kedy chce“. Preto sa múdro pripravili na svadbu.

Aj Pán Ježiš si želá, aby naša viera bola múdra a aby nám nádej vydržala po celý život. Chce, aby sme sa po celý život posilňovali Božím slovom, sviatosťami a spoločenstvom veriacich. Kto je pripravený na celoživotnú službu, môže byť pre iných svetlom a požehnaním. A nakoniec ho Pán Ježiš privedie na nebeskú svadobnú hostinu.

Spoločné zdieľanie prežívanej viery je potrebné a obohacujúce, ale napriek tomu je každý z nás je zodpovedný za svoju vlastnú spásu. Pán Ježiš si želá, aby sme všetci zasadli spolu s ním za svadobný stôl v plnosti jeho kráľovstva. Povzbudzuje nás všetkých, aby sme našu vieru v jeho príchod praktizovali múdro, s trpezlivosťou a s pokorou.

brat Michal OP