Vo štvrtok 18. októbra o 18.30 hod bratia dominikáni pozývajú slobodných aj zadaných do Veritasu. Hosťom v klube 25+ bude dominikán brat Alan Dely, promótor pre ruženec na Slovensku, ktorý predstaví históriu ruženca, jeho miesto v Cirkvi a v živote kresťana.