Bratia dominikáni z Košíc Vás pozývajú do pútnického chrámu Nanebovzatia Panny Márie, pričleneného k Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, na oslavu dvoch patrocínií spojených s novénou.

Program:

VÝROČIE POSVÄTENIA HLAVNEJ MARIÁNSKEJ BAZILIKY V RÍME 5. august 2017
Slávnostná sv. omša o 17:30 hlavného titulu pápežskej Mariánskej baziliky a inštalovanie relikviára sv. pápeža Pia V. s možnosťou jeho uctenia.
Celebrant a kazateľ: fr. Ľudovít Melo OP, pápežský penitenciár pri Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.

NOVÉNA  6. august 2017 – 14. august 2017
Téma: Magnificat
Program novény:
17:00 – Mariánska novéna pred hlavnou slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie
17:30 – Sv. omša, celbrujú a kážu členovia reholí pôsobiacich v Košickej arcidiecéze

SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 15. august 2017
17:30 – Pontifikálna sv. omša J. Ex. František Rábek, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky