Aktuality

//Aktuality

Európska reťaz kazateľov nádeje: Laickým dominikánom Českej provincie

Drahí českí laickí dominikáni, Európska rada laických dominikánskych bratstiev (ECLDF) nás európskych laikov vyzvala zapojiť sa k Reťazi kazateľov nádeje, ktorá sa začala v novembri 2015 príspevkom našich laických bratov z provincie Dácia.  V mesiaci [...]

11. júna 2016|Categories: Laici, Listy|

Európska reťaz kazateľov nádeje (Noc bdenia)

V čase, keď si naše srdcia zahaľujeme tichom od „hlučného ja“ a otvárame ho almužnou pre potreby blížnych, aby sme tak spoločne očakávali Veľkonočné ráno, chceli by sme Vás pozvať k výzve Európskej rady laických [...]

28. apríla 2016|Categories: Akcia, Laici|

Obrovský dar pre Bratstvo sv. Márie Magdalény v Bratislave

Bratstvo sv. Márie Magdalény v Bratislave prežíva v mimoriadnom jubilejnom roku rehole obrovskú radosť, pretože  bolo obdarené novými sľubmi našich bratov a sestier. Na januárovom stretnutí bratstva, 17. januára 2016, náš provinciálny predstavený Peter [...]

17. januára 2016|Categories: Aktuality|

Zvolen: Doživotné sľuby v MB sv. Kataríny Sienskej

Dominikánske bratstvo laikov sv. Kataríny Sienskej vo Zvolene-Západ oslavovalo. Po štyroch rokoch čakania, ktoré spočívalo v stretávaní sa bratov a sestier a v hlbšom spoznávaní samotnej dominikánskej rehole, skladali dve sestry, Miroslava Klára Hubertová a [...]

18. októbra 2015|Categories: Aktuality, Laici|

Formačné stretnutie laických dominikánov v Terchovej, 6. – 8. júna 2014.

V roku 2014, kedy v rámci príprav na Veľké Jubileum Dominikánskej rehole 2016 si pripomíname tému: Laickí dominikáni a kázanie, sme sa v hojnom počte 62 zúčastnených členov zišli na osvedčenom mieste Školy v prírode na „hornom konci“ rázovitej [...]

11. septembra 2014|Categories: Aktuality, Laici|

II. provinčná kapitula laických dominikánov

Od 6. do 9. augusta sa slávila v Čičmanoch II. provinčná kapitula laických dominikánov. Nakoľko je to krátko pred rokom 2014, ktorý je v reholi venovaný nášmu poslaniu, provinčná kapitula chce kráčať v tejto línii a za tému [...]

11. augusta 2014|Categories: Aktuality, Laici|