Laici

Formačné stretnutie kazateľov nádeje

Podobne ako po minulé roky aj tohoročný svätodušný víkend sa stretli laickí dominikáni v lone prekrásnej terchovskej prírody, aby uvažovali nad svojou formáciou. 13. ročník Formačného stretnutia bol mimoriadny nielen preto, že sme ho [...]

5. augusta 2016|Aktuality|

Škola formácie pokračuje

Škola formácie Bratstva laikov sv. Dominika, ktorá sa začala v auguste minulého roka, úspešne pokračuje ďalšími kurzami aj v roku 2016. O svoje zážitky z tohto zaujímavého projektu laických dominikánov sa podelili sestry [...]

4. augusta 2016|Aktuality|

Škola formácie

Prvými dvoma kurzami v dňoch 14. - 16. augusta, 4. – 6. septembra (druhý turnus) a 25. – 27. septembra začala v Dominikánskom kontemplatívnom centre Pustý dvor (Ábelová) Škola formácie Bratstva laikov sv. Dominika. [...]

3. augusta 2016|Aktuality|

Európska reťaz kazateľov nádeje: Laickým dominikánom Českej provincie

Drahí českí laickí dominikáni, Európska rada laických dominikánskych bratstiev (ECLDF) nás európskych laikov vyzvala zapojiť sa k Reťazi kazateľov nádeje, ktorá sa začala v novembri 2015 príspevkom našich laických bratov z provincie Dácia.  V mesiaci [...]

11. júna 2016|Laici, Listy|

Európska reťaz kazateľov nádeje (Noc bdenia)

V čase, keď si naše srdcia zahaľujeme tichom od „hlučného ja“ a otvárame ho almužnou pre potreby blížnych, aby sme tak spoločne očakávali Veľkonočné ráno, chceli by sme Vás pozvať k výzve Európskej rady laických [...]

28. apríla 2016|Akcia, Laici|

Obrovský dar pre Bratstvo sv. Márie Magdalény v Bratislave

Bratstvo sv. Márie Magdalény v Bratislave prežíva v mimoriadnom jubilejnom roku rehole obrovskú radosť, pretože  bolo obdarené novými sľubmi našich bratov a sestier. Na januárovom stretnutí bratstva, 17. januára 2016, náš provinciálny predstavený Peter [...]

17. januára 2016|Aktuality|