Formačné témy

Téma na november

Akty generálnej kapituly Rehole bratov kazateľov slávenej v Bologni od 16. júla do 4. augusta 2016 […]

6. novembra 2016|Formačné témy|

Téma na október

List sv. Kataríny Sienskej PETROVI CANIGIANIMU VO FLORENCII […]

4. októbra 2016|Formačné témy|

Téma na september

List sv. Kataríny Sienskej FRANTIŠKOVI PIPINOVI, KRAJČÍROVI VO FLORENCII A JEHO MANŽELKE […]

6. augusta 2016|Formačné témy|

Júl a august 2016

List sv. Kataríny Sienskej JÁNOVI PEROTTIMU, GARBIAROVI V LUCCE   […]

2. augusta 2016|Formačné témy|

Téma na jún 2016

List sv. Kataríny Sienskej PANI MONTAGNE, VEĽKEJ BOŽEJ SLUŽOBNICI V CAPITOME V NARNSKOM KRAJI – časť II. […]

28. júla 2016|Formačné témy|

Téma na máj 2016

List sv. Kataríny Sienskej PANI MONTAGNE, VEĽKEJ BOŽEJ SLUŽOBNICI V CAPITOME V NARNSKOM KRAJI […]

5. júna 2016|Formačné témy|