Formačné témy

///Formačné témy

Formačná téma na február

Homília Svätého Otca Františka na sv. omši na záver jubilejného roka Rehole kazateľov: Ohlasovanie evanjelia v prostredí „tekutej spoločnosti“ […]

1. februára 2017|Formačné témy, Slovo|

Formačná téma na január

List sv. Kataríny Sienskej sestre Daniele z Orvieta […]

28. decembra 2016|Formačné témy|

Formačná téma na december

Akty generálnej kapituly, Bologna 2016, Prológ 15-29. […]

28. novembra 2016|Formačné témy, Slovo|

Téma na november

Akty generálnej kapituly Rehole bratov kazateľov slávenej v Bologni od 16. júla do 4. augusta 2016 […]

6. novembra 2016|Formačné témy|

Téma na október

List sv. Kataríny Sienskej PETROVI CANIGIANIMU VO FLORENCII […]

4. októbra 2016|Formačné témy|

Téma na september

List sv. Kataríny Sienskej FRANTIŠKOVI PIPINOVI, KRAJČÍROVI VO FLORENCII A JEHO MANŽELKE […]

6. augusta 2016|Formačné témy|