brat Andrej, OP, ponúka magnetky s citátmi zo sv. Písma – rôzne lokality Slovenska, milodar na pokrytie nákladov 1,50 € a bez citátu milodar 1 €. Záujemcovia sa môžu informovať na emailovom kontakte:
fr. Andrej Peter Visokai, OP
petrusandreas@gmail.com