Od 6. augusta sa v dominikánskom kostole v Košiciach konala novéna pred slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie.

Každý deň počas tejto novény sme privítali jedného hosťa, ktorý vo svojej kázni vychádzal z krásneho Máriinho hymnu Magnifikat. Touto novénou sme sa pripravili na slávenie patrocínia dominikánskeho kostola v Košiciach, ktorým je Nanebovzatie Panny Márie. Slávnostnú svätú omšu v tento význačný deň (15. august) celebroval J. Ex. František Rábek, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Po svätej omši sme sa presunuli do nášho kultúrneho centra Veritas, kde sa konalo príjemné agapé.