Náš otec Akvinas sa 17. januára 2017 dožil 102 rokov. Za tento dar sme sa v tento deň poďakovali Bohu pri sv. omši vo Zvolene v Kostole sv. Dominika o 18.00 hod., ktorú celebroval provinciál Slovenskej provincie dominikánov br. Reginald Slavkovský.

Celý tento deň sa niesol v radostnom duchu jubilea. Doobeda najprv prekvapil kuriér, ktorý otcovi Akvinasovi doručil napriek mrazivej zime kyticu bielych ruží od priateľa Juraja Lexmanna z Trenčína. Veľká rodina Lexmannovcov dala dominikánskej reholi dvoch vzácnych synov – br. Mikuláša a br. Rafaela, s ktorými br. Akvinas prežil veľa chvíľ radostných i bolestných, bol tiež duchovným vodcom ich matky Márie, dominikánskej terciárky. Mnoho pozdravov poštou, telefónom či e-mailom, ktoré otec Akvinas dostal, svedčia o tom, že si získal srdcia mnohých, no nie pre seba – kňazsky ich predkladá Najvyššiemu.

Vzápätí prišla osobne zagratulovať otcovi Akvinasovi pani primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová a na facebooku mesta Zvolen zanechala túto správu: Nie pre každého je rok rovnako dlhá doba. Dnes sme boli opäť gratulovať pátrovi Akvinasovi z dominikánskeho kláštora na Západe k jeho 102. narodeninám a opäť nás zahrnul svojou pozitívnou energiou a láskou. Je to náš najstarší Zvolenčan, no napriek jeho veku uplynulý rok na ňom nenechal nijakú stopu. Určite je pre nás všetkých úžasným príkladom.

Večer pri ďakovnej sv. omši v deň spomienky na sv. Antona, opáta, br. Reginald poukázal na zaujímavú paralelu – tak ako je Anton Kristovým pilierom mníšstva, je otec Akvinas pilierom a otcom slovenskej dominikánskej provincie – dnes osobitne jeho nepretržitou modlitbou a trpezlivou obetou. Páter Akvinas všetkých prítomných prekvapil svojím prejavom na konci sv. omše, v ktorom nás ubezpečil o svojej priazni, modlitbách a požehnaniach. Po omši nasledovalo agapé vo vestibule, kde otca Akvinasa obkolesil kŕdeľ detí a množstvo veriacich. Opäť sa k všetkým prihovoril z vozíka, osobitne ešte deťom a udelil im požehnanie. Požehnania sa opakovali znova a znova, vždy s veľkou vrúcnosťou.

Ďakujeme Vám, otec Akvinas!