logo

„Boh, ktorý obohacuje svoju Cirkev stále novým potomstvom, chcel pripodobniť túto poslednú dobu dobám predošlým a šíriť katolícku vieru. Preto Vám vnukol zbožnú túžbu, aby ste si zvolili chudobu a prijali rehoľný život, venovali sa hlásaniu Božieho slova a po celom svete zvestovali meno nášho Pána Ježiša Krista.“

(Pápež Honorius III. sv. Dominikovi 18. januára 1221)

Vitajte v sekcii Povolania webstránky našej provincie.

Pokiaľ uvažujete nad možnosťou, že Boh Vás volá k nasledovaniu Krista v Reholi kazateľov (dominikánov), neváhajte nás kontaktovať. Po predchádzajúcej dohode nás môžete navštíviť a zúčastniť sa tak našich modlitieb, či porozprávať sa s bratmi o ich živote a poslaní.

V prípade záujmu, prosím, kontaktujte promotóra pre povolania:
brat Samuel M. Peter Lovás OP
Tel.: 0903 317 473
Email: brat.samuel@gmail.com
Dominikánsky konvent
Mäsiarska 6
040 01 Košice

povolania2

„Máme účasť na poslaní apoštolov a berieme na seba aj spôsob ich života tak, ako ho chápal sv. Dominik. Jednomyseľne žijeme spoločným životom, verne zachovávame evanjeliové rady, horlivo slávime spoločnú liturgiu, predovšetkým Eucharistiu a božské ofícium, horlivo pestujeme aj vnútornú modlitbu, ustavične študujeme a vytrvávame v zachovávaní rehoľných pravidiel. To všetko prispieva nielen k Božej sláve a k nášmu posväteniu, ale tiež to priamo slúži spáse ľudí.“                

(Základná ústava bratov Rehole kazateľov, § IV)

povolania3Modlitba k bl. Jordánovi Saskému, patrónovi povolaní do Rehole kazateľov

Blahoslavený brat Jordán, ktorý si bol dôstojným nástupcom svätého otca Dominika na počiatku nášho Rádu; svojím príkladom a nadšením si pohol mnohým mužom a ženám, aby v bielom hábite nášho svätého otca nasledovali Krista. Neprestávaj aj naďalej ako patrón dominikánskych povolaní vzbudzovať schopných a zbožných mužov, aby zasvätili svoje životy Bohu.

Skrze svoj príhovor privádzaj do Rehole kazateľov šľachetných a obetavých ľudí, ktorí sa chcú horlivo odovzdať apoštolátu Pravdy. Pomôž im v poctivej príprave na prijatie milosti dominikánskeho povolania. Povzbuď ich srdcia k učenlivosti voči Božím vnuknutiam, aby s pevným rozhodnutím zatúžili byť „šampiónmi viery“ a pravými svetlami sveta.

Amen.