Pokiaľ uvažujete nad možnosťou, že Boh Vás volá k nasledovaniu Krista v Reholi kazateľov (dominikánov), neváhajte nás kontaktovať. Po predchádzajúcej dohode nás môžete navštíviť a zúčastniť sa tak našich modlitieb, či porozprávať sa s bratmi o ich živote a poslaní.

V prípade záujmu, prosím, kontaktujte promótora pre povolania:

fr. Matej Juraj Šulik OP

georgeop@gmail.com

0949 651 685

Dominikánsky konvent, Novozámocká 73, 960 01 Zvolen