17. januára 2018 sa bratia dominikáni z rôznych komunít stretli u sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej pri oslave 103. narodenín najstaršieho člena Slovenskej provincie – jej otca – P. Akvinasa Juraja Gaburu OP. Otec Akvinas každé blahoželanie vzápätí obracal smerom k tomu, od koho ho dostával. Bratia a sestry sa zišli okolo neho ako okolo svojho otca. Sv. omšu celebroval provinciál Slovenskej provincie, br. Damián Mačura OP, ktorý nesie rovnaké krstné meno ako otec Akvinas. Br. Akvinas koncelebroval tak, ako v posledných mesiacoch – z lôžka, no s úžasnou koncetráciou a hlbokým prežitím eucharistického tajomstva. Slávenie svätej omše bolo poďakovaním za dar jeho života, rehoľného i kňazského povolania. Na záver nám všetkým dal svoje kňazské požehnanie. Otec Akvinas, ktorý prežíva svoj stav trpezlivo a s láskavou odovzdanosťou do Božej vôle, je pre nás všetkých veľkým povzbudením. Všetky jeho modlitby a obety majú v spojení s Kristom nesmierny dosah a účinok. Otcovi Akvinasovi želáme, aby sa v jeho živote naplnila Božia vôľa až do konca – ako zavŕšenie jeho svätosti.