1. Stal si sa provinciálom, čo to pre teba znamená?

V prvých dňoch to bol zvýšený tep a zvýšený tlak. Teraz s odstupom pár dní vo mne asi rezonujú dve veci. V prvom rade dôvera, ktorú si samozrejme veľmi vážim. Pochopiteľne vnímam, že ma to presahuje. Ale Rehoľa je v prvom rade Boží projekt a bez hlbokého presvedčenia, že si ju vedie tými stáročiami aj cez nedokonalých ľudí, by bolo takú voľbu ťažké prijať. Tou druhou je teda potreba prehĺbenia sa vo viere v láskavú Božiu Prozreteľnosť. Ale myslím, že to nie je spojené len s úlohou provinciála, ale s každým jedným poslaním, ktoré prijímame pre dobro bratov i ostatných, ktorým slúžime.
2. Pred akými výzvami stojí dnes Slovenská dominikánska provincia.

Minulý rok sme slávili 800 rokov založenia rehole a hlavnou témou toho Jubilea nebol ani pohľad do našej bohatej minulosti, ani hľadanie nových a lepších projektov do budúcnosti, ale v prvom rade to bola hlboká vnútorná obnova povolania ku kázaniu každého jedného z nás. Pokračovať v znovuobjavení zmyslu nášho zasvätenia sa Bohu v tejto službe je prvou výzvou pre každého brata provincie.
Tou druhou výzvou je uchopiť to, kým sme a kým sa stať máme. Nemôžeme robiť všetko, nemôžeme odpovedať na všetky výzvy, ktoré k nám prichádzajú. Potrebujeme rozpoznať, k čomu nás volá Boh. Čo je tou špecifickou službou synov sv. Dominika pre Cirkev v našej dobe. Nie sme prvou generáciou, ktorá čelí tejto výzve. Preto je dobré poznať, ako sa s touto otázkou popasovali bratia pred nami.

3. Čo si najviac ceníš z toho, čo sa doteraz v provincii dosiahlo?

To, že sa snažíme hľadať Pravdu spoločne. Keď si prechádzam tých našich päť komunít, či bratov pôsobiacich za hranicami, každý má svoju životnú skúsenosť, svoje očakávania, svoje poznanie, každého si takto povolal Boh. A som vďačný za to, čo im dal Boh a čo oni dávajú Bohu.

4. Tvoj prvý odkaz pre bratov, pre dominikásku rodinu?

Pred pár dňami sa niekoľko našich bratov zastavilo v hospici u nášho 102-ročného brata Akvinasa Gaburu. A ten im kládol na srdce, aby sa navzájom znášali v láske. Tak to skúsme.