Slider

/Tag:Slider

spomienka na verných zosnulých

Mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. (Rim 6, 23)

2. novembra 2018|Tags: |

Zmŕtvychvstanie Pána

Vyznávame a veríme, že Kristus skutočne vstal z mŕtvych. Svedkovia sú hodnoverní. Nebolo ich málo. Toto je pre nás, čo sme uverili slovám Krista, dostatočným motívom veriť v zmŕtvychvstanie Pána Ježiša.

5. apríla 2018|Tags: |
// Omit closing PHP tag to avoid "Headers already sent" issues.