V čase veľkonočných spovedí píše Brat Gabriel na stránke Sveta kresťanstva o potrebe dôkladnej a úprimnej príprave na sviatosť zmierenia.

https://svetkrestanstva.postoj.sk/22812/velkonocna-spoved-alebo-jej-lacna-karikatura