15. nedeľa v roku A (Mt 13, 1-13)  

Aby sme Ježišovo učenie lepšie chápali, Ježiš používal množstvo podobenstiev, ktoré mali a majú pomôcť poslucháčom zmeniť smer svojho života.
Tak je to aj s podobenstvom, ktoré sme počuli v dnešnom evanjeliu. Ježiš sa v ňom predstavuje ako Rozsievač, ktorý vkladá zrno svojho slova do pôdy v Palestínskej zemi: Zrno pri rozsievaní padne aj na chodník, ktorý ľudia vyšliapali cez pole, keď si po zvezení úrody skracovali vzdialenosť. Dopadne aj tam, kde sa pod vrstvou ornice skrýva skala, ale aj tam, kde klíči bodľačie, ktoré rastie rýchlejšie ako obilné zrno. Seje všade s nádejou, že jeho nebeský Otec môže každý chodník skypriť, každú skalu rozdrviť a každú bodľač vytrhať. Rozsievač nám teda jasne hovorí, čo je najdôležitejšie pri sejbe. Je to pôda, nie rozsievač, ani zrno. Rozsievač je Kristus, zrno je Božie slovo, a ak neprinesie úrodu, príčina je v srdciach poslucháčov, teda v pôde.
Avšak existujú chyby, ktorých sa poslucháč môže dopustiť pri Ježišovej sejbe: Ježišovu náuku počúva len preto, aby nebol rušivou výnimkou v nejakom cirkevnom spoločenstve, aby zachoval náboženský zvyk a predpis. Pritom je však bez vnútorného záujmu, robí to len zo zvyku. Iný poslucháč zasa prijíma Ježišovu náuku so záujmom, ale iba dovtedy, pokiaľ nepocíti, že má na neho dajaké nároky. Tie sa mu však ťažko znášajú, lebo ich pociťuje ako zásah do svedomia a obmedzujú ho. Ďalší príjme náuku, je presvedčený, že je múdra a treba ju zachovať. Časom sa ale dá strhnúť väčšinou, ktorá nie je naklonená duchu ale telu a Božie slovo hynie ešte pred dozretím.
Kto podľa Ježiša môže priniesť úrodu? Ten, kto jeho slovo nielen prijíma, ale podľa neho aj žije. Taký po vypočutí Kristovej náuky ju nechá v sebe zakoreniť a pomocou viery sa jej tak prispôsobí, že sa ňou nechá preniknúť a osvojí si ju na celý život. Preto má dnešné podobenstvo v sebe veľa múdrosti a poučenia pre všetkých ľudí. Upozorňuje na tých, ktorí napádajú náš kontakt s Božím slovom pri jeho podávaní, prijímaní a uskutočňovaní. Je smutným zistením, koľko z Božej sejby vychádza navnivoč, ale aj povzbudením pre všetkých, ktorí boli povolaní pokračovať v službe rozsievača.
Čo môže podobenstvo povedať mne? Vyzýva ma zamyslieť sa nad tým, ako sa staviam k Božiemu slovu, akým typom pôdy som a ako Božie slovo praktizujem vo svojom živote?
Existuje Hnutie za Ježiša, ktoré sa šíri najmä medzi mládežou. Vďaka nemu mnohí sa zriekli drog a Ježišovu náuku šíria ďalej nielen slovom, ale aj pomocou časopisu. Jedno číslo má na úvodnej strane veľkú fotografiu štadióna obsadeného do posledného miesta mladými ľuďmi. Uprostred ihriska je veľká pyramída postavená z prázdnych plechoviek od drog, ktoré tam naznášali tí, ktorí s Ježišovou pomocou sa zbavili tejto pliagy. Všetci sem prišli, aby sa poďakovali Kristovi za záchranu.
Aj my sme náchylní na „drogy.” Sú to naše chyby, nedostatky, zlé vlastnosti, nezáujem a ľahostajnosť. Otvorme sa dnes Ježišovi – Rozsievačovi, pripravme pre jeho zrno dobrú pôdu a dovoľme mu, aby odstránil zlo z našich sŕdc. Potom dokážeme aj my byť rozsievačmi pre iných ľudí, šíriť Božie slovo a učiť Božiu pravdu.

fr. Jozef OP