Jeho evanjeliové svedectvo v duchu našej charizmy preniká do sekulárneho prostredia 🙂

Prečítajte si tu: 104-ročný Juraj Gabura je naším najstarším rehoľníkom: Husákov spolužiak slúži omše z postele!

Otec Akvinas sa na sklonku svojho života neustále modlí, trpí a obetuje sa za nás … O tom je život 104-ročného brata kazateľa.