Páter Akvinas, vlastným menom Juraj Gabura, sa narodil 17. januára  1915 v Dolnom Kubíne. Keď mal päť rokov, jeho mama Mária, rodená Karasová, zomrela na španielsku chrípku. Nedožila sa 32. narodenín. Otec Jozef, ktorý pracoval ako rušňovodič, sa znovu oženil s jej sestrou Emíliou. Juraj prežíl detstvo u starých rodičov v Dolnom Kubíne a tiež vo Vrútkach.

Od roku 1920 chodil do školy v Kraľovanoch. Neskôr na meštianku v Námestove, kde býval na fare u krstného otca Vendelína Schwarza. V Nitre navštevoval gymnázium 2 roky, býval v biskupskom internáte. Roku 1927 sa rodina presťahovala do Bratislavy, a tak roku 1933 zmaturoval už v Bratislave. Už v pätnástich rokoch ho zaujal ideál svätého Dominika. Hneď  po maturite v roku 1933 odišiel do Olomouca a vstúpil k dominikánom. Dostal rehoľné meno Akvinas Mária. V roku 1939 bol vysvätený za kňaza.

Jeho prvým pôsobiskom bolo novovzniknuté sídlisko v Trenčíne, tzv. kurácia sv. Anny.

Barbarskú noc z 13. na 14. apríla 1950 prežil vo vlaku z Košíc do Trenčína. Po nej nasledovalo obdobie prenasledovania. Akvinas sa skrýval na rôznych miestach na Orave. 16. augusta 1952 dostal odkaz, že ho prosia o spoveď traja členovia Bielej légie, lebo sú v nebezpečenstve života. Krátko nato však boli prezradení spolu s kňazom, ktorý ich spovedal. Rodinu, ktorá ukrývala pátra Akvinasa, zatkli a deti vylúčili zo školy. Páter Akvinas, aby ich zachránil, išiel sa sám udať v Oravskom Podzámku. Následne bol vypočúvaný a odsúdený na doživotie za vlastizradu v monsterprocese 22. novembra 1952.Po amnestii prezidenta Novotného sa v roku 1960 brat Akvinas dostal na slobodu.

Od 1. novembra 2017 žil v komunite v Dunajskej Lužnej. Zomrel v piatok 29. marca 2019 okolo 23:00 vo veku 104 rokov. Jeho pohreb sa konal vo Zvolene 6. apríla 2019.

-js-

Zdroj: Ústav pamäti národa