V sobotu, 25. októbra 2014, si v dominikánskom kostole v Košiciach pripomenulo miestne ružencové bratstvo 150 rokov od jeho obnovenia.

Dominikáni ponúkali bohatý duchovný program. Po privítaní hojného počtu pútnikov predstaveným dominikánskeho kláštora P. Irenejom Fintorom OP, mal promótor pre ruženec na Slovensku P. Melichar Matis OP prednášku na tému: „Minulosť a budúcnosť ružencového bratstva na Slovensku.“ V nej stručne podal informácie o histórii ružencového bratstva v Košiciach a zároveň poukázal na duchovné bohatstvo a odkaz, ktorý po sebe zanechali zakladatelia miestneho bratstva. Následne sa spolu s členmi bratstva pomodlili korunu k Panne Márii a obnovili si sľub člena ružencového bratstva – zverenia sa Ružencovej Panne Márii. Po prestávke pokračoval program modlitbou posvätného ruženca, kde bol priestor na uvažovanie nad radostnými tajomstvami. Slávnosť vyvrcholila sv. omšou, ktorú celebroval pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik. V homílií vyzdvihol dôležitosť modlitby posvätného ruženca a neúnavne povzbudzoval k tejto modlitbe, hlavne v rodinách. Na záver Mons. Stolárik udelil slávnostné pápežské požehnanie spojené s plnomocnými odpustkami, ktoré mu svätý otec František dovolil udeliť pri tejto príležitosti. Pútnici sa následne mohli spoločne stretnúť, pozdieľať a zároveň pohostiť v priestoroch Veritasu.

Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka láskavo dovoľuje jeho excelencii, najdôstojnejšiemu otcovi Stanislavovi Stolárikovi, pomocnému košickému biskupovi, aby 25. októbra, v deň 150. výročia obnovenia ružencového bratstva, po slávení sv. omše v konventnom kostole Rehole kazateľov, zasvätenom Nanebovzatiu Panny Márie, všetkým prítomným veriacim, ktorí sa v duchu zrieknu akejkoľvek náklonnosti k hriechu, a zúčastnili sa eucharistickej obety, udelil pápežské požehnanie, spojené s plnomocnými odpustkami, ktoré možno získať pri náležitom splnení zvyčajných podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

Dané v Ríme, na Apoštolskej Penitenciárii, 14. októbra roku Pána 2014.