Yearly Archives: 2010

/2010

Benedikt XVI.: Nová syntéza medzi teológiou a filozofiou (sv. Tomáš Akvinský)

Drahí bratia a sestry, dnes by som chcel pokračovať v predstavení svätého Tomáša Akvinského: bol tak významným teológom, že Druhý Vatikánsky koncil odporučil štúdium jeho myšlienok hneď v dvoch dokumentoch: v Optatam totius – dekréte o kňazskej formácii a v Gravissimum educationis – deklarácii o kresťanskej výchove. benediktOkrem toho, pápež Lev XIII, ktorý si Tomáša [...]

2019-04-02T23:19:48+02:0016. júna 2010|Tags: |

Katechéza pápeža Benedikta o sv. Tomášovi Akvinskom

Drahí bratia a sestry, po niekoľkých katechézach o kňazstve a o mojich posledných cestách, sa dnes vrátime k hlavnej téme, teda k veľkým mysliteľom stredoveku. Nedávno sme videli veľkú postavu svätého Bonaventúru - františkána, a dnes by som chcel hovoriť o tom, ktorého Cirkev volá „Doctor communis“, teda o svätom Tomášovi Akvinskom. Môj ctihodný predchodca, [...]

2019-04-02T23:19:48+02:002. júna 2010|

Katechéza pápeža Benedikta o sv. Albertovi Veľkom

Drahí bratia a sestry, medzi významných učiteľov stredovekej teológie patrí svätý Albert Veľký. Titul „veľký“ (magnus), s ktorým vošiel do histórie, naznačuje rozsiahlosť a hĺbku jeho učenia, ktoré Albert pripojil k svätosti svojho života. Avšak znamenité tituly mu neváhali pripisovať ani jeho súčasníci: jeden z jeho žiakov, Ulrich zo Štrasburgu, ho nazval „úžasom a zázrakom [...]

2016-10-18T09:46:14+02:0024. marca 2010|

Katechéza pápeža Benedikta o sv. Dominikovi

Drahí bratia a sestry, minulý týždeň som hovoril o žiarivej postave svätého Františka z Assisi; dnes by som vám chcel porozprávať o inom svätcovi, ktorý v tom istom období dôležitým spôsobom prispel k obnove Cirkvi daných čias. Ide o svätého Dominika, zakladateľa Rádu kazateľov, ktorí sú známi ako bratia dominikáni. Jeho nasledovník vo vedení rádu, [...]

2019-04-02T23:19:49+02:003. februára 2010|Tags: |