Katechéza pápeža Benedikta o sv. Dominikovi

Drahí bratia a sestry, minulý týždeň som hovoril o žiarivej postave svätého Františka z Assisi; dnes by som vám chcel porozprávať o inom svätcovi, ktorý v tom istom období dôležitým spôsobom prispel k obnove Cirkvi daných čias. Ide o svätého Dominika, zakladateľa Rádu kazateľov, ktorí sú známi ako bratia dominikáni. Jeho nasledovník vo vedení rádu, [...]