Monthly Archives: jún 2010

//jún

Sv. Tomáš Akvinský a jeho Summa Theologiae

Drahí bratia a sestry, dnes by som rád v tretej časti dokončil moje katechézy o svätom Tomášovi Akvinskom. Aj viac než sedemsto rokov po jeho smrti sa od neho máme stále čo učiť. Pripomínal to aj môj predchodca, pápež Pavol VI, ktorý sa v jednom príhovore vo Fossanove, 14 septembra 1974, pri príležitosti sedemstého výročia [...]

2016-09-20T17:03:46+02:0023. júna 2010|Tags: , |

Benedikt XVI.: Nová syntéza medzi teológiou a filozofiou (sv. Tomáš Akvinský)

Drahí bratia a sestry, dnes by som chcel pokračovať v predstavení svätého Tomáša Akvinského: bol tak významným teológom, že Druhý Vatikánsky koncil odporučil štúdium jeho myšlienok hneď v dvoch dokumentoch: v Optatam totius – dekréte o kňazskej formácii a v Gravissimum educationis – deklarácii o kresťanskej výchove. benediktOkrem toho, pápež Lev XIII, ktorý si Tomáša [...]

2019-04-02T23:19:48+02:0016. júna 2010|Tags: |

Katechéza pápeža Benedikta o sv. Tomášovi Akvinskom

Drahí bratia a sestry, po niekoľkých katechézach o kňazstve a o mojich posledných cestách, sa dnes vrátime k hlavnej téme, teda k veľkým mysliteľom stredoveku. Nedávno sme videli veľkú postavu svätého Bonaventúru - františkána, a dnes by som chcel hovoriť o tom, ktorého Cirkev volá „Doctor communis“, teda o svätom Tomášovi Akvinskom. Môj ctihodný predchodca, [...]

2019-04-02T23:19:48+02:002. júna 2010|