Yearly Archives: 2013

/2013

Téma na január 2014

PROLÓG: „Budeš sa volať prorokom Najvyššieho, pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu, poučíš jeho ľud o spáse“ (Lk 1, 76). 1. Povolaní za kazateľov Božej lásky a milosrdenstva k všetkému stvoreniu, spojení s ostatnými vetvami našej rehole, aby sme uvoľňovali plnosť nášho kázania – zapálili sa „ohňom Dominikovej vízie“, čo je mottom času jubilea, [...]

2016-10-30T23:26:37+02:001. decembra 2013|

xNový generálny promótor laických dominikánov

Fr. Rui Carlos Antunes e Almeida Lopes bol magistrom rehole fr. Brunom Cadoré vymenovaný za nového generálneho promótora pre laikov. Fr. Rui Carlos je synom portugalskej provincie. Menovaný bol na šesť rokov. lopesFr. Rui sa narodil v Harare, Zimbabwe. Prvú rehoľnú profesiu zložil v roku 1981. za kňaza bol vysvätený v roku 1985. Pred svojím [...]

2019-04-02T23:19:45+02:0014. septembra 2013|

Dominikánska teológia modlitby

„Dominikánska spiritualita sa stráni prísnych schematizmov a metód, ktoré by mohli udusiť alebo potlačiť iniciatívu jednotlivca. Ale zato má presnú teologickú identitu, zhrnutú v slovách sv. Tomáša Akvinského: uviesť bratov do kontemplácie.“ Modlitba v dominikánskej tradícii je charakterizovaná jednoduchosťou bez prílišného zdôrazňovania metódy. V počiatkoch rehole existoval zvyk zaužívaný už sv. Dominikom stráviť nejaký čas [...]

2016-10-18T09:31:12+02:0010. augusta 2013|

xGenerálna kapitula bratov kazateľov

Od 22. júla do 8. augusta 2013 rokovala v chorvátskom Trogire generálna kapitula definítorov. Za slovenskú provinciu sa na nej zúčastňuje brat Česlav Peter Šajda OP. Okrem neho je na tejto kapitule prítomný aj Konštanc Miroslav Adam OP, ktorý zastupuje komunity bratov podriadené priamo magistrovi rehole.     Bližšie informácie ku kapitule môžete nájsť na [...]

2019-04-02T23:19:46+02:009. augusta 2013|

xII. provinčná kapitula laických dominikánov na Slovensku

Od 6. do 9. augusta sa slávila v Čičmanoch II. provinčná kapitula laických dominikánov. Nakoľko je to krátko pred rokom 2014, ktorý je v reholi venovaný nášmu poslaniu, provinčná kapitula chce kráčať v tejto línii a za tému si zvolila účasť laikov na prorockom poslaní Cirkvi a rehole: „Vaši synovia i vaše dcéry budú prorokovať; [...]

2016-09-21T09:26:25+02:009. augusta 2013|

Spravodlivý medzi národmi a medzi dominikánmi

27.marca 2013 pápež František otvoril proces blahorečenia jedného pútnika medzi národmi. Narodil sa v Talianku (1905), študoval v Jeruzaleme (École biblique) a zomrel v koncentračnom tábore v Dachau (1.apríla 1945)-fr. Giuseppe Girotti OP. giuseppe girottiGiuseppe sa narodil 19. júla 1905 v Albe. Prvé roky jeho rehoľného života poznačilo štúdium. Na slávnej École biblique v Jeruzaleme [...]

2016-09-20T17:51:24+02:0027. marca 2013|