Monthly Archives: august 2013

Home/2013/august

Dominikánska teológia modlitby

„Dominikánska spiritualita sa stráni prísnych schematizmov a metód, ktoré by mohli udusiť alebo potlačiť iniciatívu jednotlivca. Ale zato má presnú teologickú identitu, zhrnutú v slovách sv. Tomáša Akvinského: uviesť bratov do kontemplácie.“ Modlitba v dominikánskej tradícii je charakterizovaná jednoduchosťou bez prílišného zdôrazňovania metódy. V počiatkoch rehole existoval zvyk zaužívaný už sv. Dominikom stráviť nejaký čas [...]

2016-10-18T09:31:12+02:0010. augusta 2013|

xGenerálna kapitula bratov kazateľov

Od 22. júla do 8. augusta 2013 rokovala v chorvátskom Trogire generálna kapitula definítorov. Za slovenskú provinciu sa na nej zúčastňuje brat Česlav Peter Šajda OP. Okrem neho je na tejto kapitule prítomný aj Konštanc Miroslav Adam OP, ktorý zastupuje komunity bratov podriadené priamo magistrovi rehole.     Bližšie informácie ku kapitule môžete nájsť na [...]

2019-04-02T23:19:46+02:009. augusta 2013|

xII. provinčná kapitula laických dominikánov na Slovensku

Od 6. do 9. augusta sa slávila v Čičmanoch II. provinčná kapitula laických dominikánov. Nakoľko je to krátko pred rokom 2014, ktorý je v reholi venovaný nášmu poslaniu, provinčná kapitula chce kráčať v tejto línii a za tému si zvolila účasť laikov na prorockom poslaní Cirkvi a rehole: „Vaši synovia i vaše dcéry budú prorokovať; [...]

2016-09-21T09:26:25+02:009. augusta 2013|